Search site


NEWYDDION

Gwobrau’r Selar: Pedair Gwobr i Yws

18/02/2018 08:44
  Yws Gwynedd oedd prif enillydd Gwobrau’r Selar mewn noson wych arall i’r sin gerddoriaeth Gymraeg yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth neithiwr. Cipiodd Yws bedair o wobrau ar y noson, sef Record Hir Orau am ei albwm, Anrheoli a ryddhawyd fis Ebrill; Fideo Gorau (‘Drwy Dy Lygid Di’); Cân Orau...

Pump i’r penwythnos 16/02/18

16/02/2018 15:57
Gig: Un neu ddau gig mlaen penwythnos yma.. lle i gychwyn?! Wel – gallwch gychwyn yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth heno, lle bydd Alys Williams ac Osian Williams yn cefnogi yr anhygoel Heather Jones. Dyma gyfle gwych i dalu teyrnged i Heather wrth iddi dderbyn gwobr ‘Cyfraniad Arbennig’ y Selar. Yn...

Rhestrau Byr Gwobrau'r Selar yn gyflawn

14/02/2018 22:19
Rydym bellach wedi cyhoeddi holl restrau byr Gwobrau'r Selar eleni, wrth i ni baratoi ar gyfer y noson fawr yn Aberystwyth nos Sadwrn yma.  Y ddwy restr fer olaf i'w cyhoeddi oedd y rhai ar gyfer categoriau 'Artist Unigol Gorau' a 'Band Gorau'.  Mae'r tri cerddor sydd wedi cyrraedd...

Huw Stephens v Gareth yr Epa v Sôn am Sîn – Disgo Distaw Gwobrau’r Selar

14/02/2018 14:28
Gyda’r rhestrau bron yn gyflawn (dwy olaf i’w cyhoeddi heno!), rydan ni bellach yn gwybod pwy sy’n brwydro am deitlau Gwobrau’r Selar eleni. Ond bydd un frwydr newydd yn digwydd ar noson Gwobrau’r Selar eleni – sef brwydr Disgo Distaw y Gwobrau! Fel ychwanegiad newydd i’r arlwy, byddwn yn cynnal...

10 Uchaf: Caneuon Gorau Heather Jones

12/02/2018 20:48
Nos Wener yma, 16 Chwefror, mewn gig arbennig yn Aberystwyth fe fyddwn ni'n talu teyrged i Heather Jones, gan nodi'r cyfraniad aruthrol mae wedi gwneud i gerddoriaeth Gymraeg dros yr hanner canrif a mwy diwethaf.  Yn perfformio ar lwyfannau Cymru ers 1964, gan ryddhau ei chynnyrch unigol...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>