Search site


Taith Haf Y Bandana ac Y Ffug

01/07/2014 21:37

Mae Y Bandana ac Y Ffug wedi cyhoeddi manylion taith haf ar y cyd fydd yn dechrau nos Sadwrn yma ym Mhontargothi.

Bydd y daith yn parhau am wythnos cyn gorffen ym Mhontardawe wythnos i nos Sadwrn. 

Mae'r daith yn gyfuniad difyr o ddau o grwpiau gorau'r sin - Y Bandana, y grŵp o Wynedd sydd wedi sefydlu eu hunain fel un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru dros y dair blynedd diwethaf, ac Y Ffug o Sir Benfro sydd wedi ffrwydro ar y sin ers ennill Brwydr y Bandiau C2 yn 2013. 

Dyma rhestr lawn gigs y daith:

5 Gorffennaf - Cae Sioe Pontargothi (19:00)

6 Gorffennaf - Penlan Fawr, Pwllheli (16:00)

7 Gorffennaf - Hen Cob, Bangor gyda Fleur de Lys (20:00)

8 Gorffennaf - Lleoliad i'w gadarnhau

10 Gorffennaf - Clwb Rygbi Crymych (19:30)

11 Gorffennaf - Ysgol Cwmbran (Y Bandana yn unig) (14:00)

12 Gorffennaf - Tafwyl, Caerdydd (Y Bandana yn unig) (16:00)

12 Gorffennaf - Gŵyl y Gwachel, Pontardawe