Search site


Raffdam i ryddhau Sengl Selar

22/09/2015 22:35

Mae'r Selar yn falch iawn i gyhoeddi mai Raffdam ydy'r diweddaraf i ryddhau eu sengl gyntaf fel rhan o gynllun Clwb Senglau'r Selar. 

Bydd 'Llwybrau' ar gael i'w prynu o'r prif siopau digidol o ddydd Llun 28 Medi. 

Mae Raffdam yn grŵp gwerin-cyfoes o Geredigion, gyda thri aelod yn hanu o ardaloedd Pontrhydfendigaid a Thalgarreg - Mari Mathias (llais a gitâr); Dafydd Syfydrin (drwm bas, tambwrîn, gitâr) a Siôn Rees (Banjo, ukulele a mandolin).

Mae'r grŵp wedi bod yn perfformio gyda'i gilydd ers peth amser, ond wedi setlo ar yr enw Raffdam yn y chwe mis diwethaf ac wedi cael haf prysur a llwyddiannus iawn o gigio. 

Yn ogystal â pherfformio mewn gwyliau poblogaidd fel Gŵyl Nôl a Mlân a Gŵyl Crug Mawr, fe lwyddodd Raffdam i gyrraedd rownd derfynol Brwydr y Bandiau C2 a'r Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd ar faes yr Eisteddfod ym Meifod fis Awst. 

Mae modd i chi ddarllen mwy am hanes Raffdam yn ein darn am fandiau rownd derfynol y gystadleuaeth yn rhifyn diweddaraf Y Selar

Recordiwyd 'Llwybrau' yn stiwdio Sain yn Llandwrog ym mis Gorffennaf gyda Sion Jones yn cynhyrchu. 

Mae modd rhag archebu'r sengl nawr ar wefan Sain