Search site


Gwobrau'r Selar - chwilio am leoliad

30/09/2013 20:35

Wel, mae Gwobrau'r Selar yn Neuadd Hendre fis Mawrth yn teimlo fel ddoe - yn doedd hi'n noson wych!

Er hynny, mae'r gwaith o baratoi ar gyfer Noson Wobrau'r Selar ar gyfer gwobrau elenu ar y gweill yn barod ac rydan ni'n croesawu awgrymiadau am leoliadau addas. 

Rydan ni'n weddol hyblyg ar hyn o bryd, ond yn ddelfrydol dyma rai meini prawf rydan ni'n chwilio amdanyn nhw

- lleoliad hyblyg, sy'n dal 300 + o bobl

- angen bod o fewn cyrraedd i gaeau pêl-droed 5-bob-ochr (astroturf neu debyg) ar gyfer Cwpan Jarman

- rhywle sy'n debygol o fod yn rhydd i'w ddefnyddio ar nos Sadwrn yn niwedd Chwefror / dechrau Mawrth

Os oes ganddoch chi unrhyw awgrymiadau yna rhowch wybod trwy yrru ebost i ni ar yselar@hotmail.com  neu yrru neges twitter @y_selar

#gwobraurselar