Search site


Gigs Gwydir i hyrwyddo'r ŵyl

13/07/2011 14:20

Bydd yna ddau 'Gig Gwydir' yn cael eu cynnal ar ail benwythnos mis Awst eleni.

Bydd darllenwyr Y Selar a selogion y sin yn gyfarwydd â'r ŵyl flynyddol ' Gwyl Gwydir' sydd wedi ei chynnal ym mis Medi llynedd a'r flwyddyn flaenorol. Mae'r ŵyl yn cael ei threfnu unwaith eto eleni ar ail benwythnos mis Medi, a bwriad y ddau gig ydy hyrwyddo'r ŵyl - mae'r artisitiaid fydd yn perfformio ym Mhorthmadog a Trefriw i gyd ar lineup Gŵyl Gwydir eleni.

Dyma fanylion y gigs:

Gwener 12 Awst - Gwesty Fairy Falls, Trefriw
Race Horses
Jen Jeniro
Y Bandana
8 y.h. - Mynediad am ddim

Sadwrn 13 Awst - Clwb Chwaraeon Madog, Porthmadog
Race Horses
Jen Jeniro
Mr Huw
Sen Segur
8 y.h. - Mynediad £6 ar y drws

Mae mwy o fanylion ar wefan Gŵyl Gwydir