Search site


Gai Toms yn Ennill Cân i Gymru

05/03/2012 20:45

 

Llongyfarchiadau mawr i Gai Toms ar ennill cystadleuaeth Cân i Gymru ym Mhontrhydfendigaid neithiwr. 

Mae Gai wedi dod yn ail ac yn drydydd yn y gystadleuaeth yn y ddwy flynedd ddiwethaf, ond mae'r gân 'Braf yw Cael Byw' yn golygu ei fod £7,500 yn gyfoethocach heddiw. 

Beth bynnag eich barn am y gystadleuaeth a'r rhaglen, rhaid teimlo'n falch dros Gai, sy'n gerddor gweithgar ac yn un o gyfansoddwyr gorau ei genhedlaeth. 

Bydd Gai yn gwario'r enillion ar y stiwdio mae wrthi'n ei datblygu ar hyn o bryd. Gobeithio felly y gwelwn ni gynnyrch newydd ganddo’n fuan iawn!