Search site


Dyddiad cau Cân i Gymru

18/12/2013 22:39

Gyfansoddwyr ac artistiaid, ydach chi awydd trio ennill £3,500?

Wel, mae 'na gyfle i chi wneud hynny eto eleni yng nghystadleuaeth Cân i Gymru. Bydd rhaid i chi hastio cofiwch, gan fod y dyddiad cau ar 8 Ionawr.

Yn ogystal â'r brif wobr, mae cyfle i bawb o'r chwech sydd ar y rhestr fer i gael £900 i recordio eu caneuon mewn stiwdio. 

Byddwch yn cofio i Jessop a'r Sgweiri gipio'r teitl llynedd gyda'r gân 'Mynd i Gorwen efo Alys'. 

Mae gwybodaeth lawn am y gystadleuaeth, a sut i gyflwyno eich caneuon ar wefan Cân i Gymru

Ewch amdani ynde!