Search site


Cyhoeddi Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar

08/03/2010 11:11

Cyhoeddi Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar

Mae’r cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg cyfoes, Y Selar, wedi cyhoeddi’r rhestrau byr ar gyfer eu gwobrau cerddoriaeth. Mae’r cylchgrawn wedi ehangu’r gwobrau eleni i gynnwys 10 o gategorïau, yn ogystal a gwneud y bleidlais yn agored i’r darllenwyr.

Ymysg y categorïau mwyaf cyffrous eleni mae’r wobr am yr artist unigol gorau, gyda’r enillydd i ddod o’r rhestr fer o El Parisa, Mr Phormula a Huw M. Pleidlais arall boblogaidd oedd yr un am y band newydd gorau, gyda Masters in France, Y Bandana ac Y Niwl yn brwydro am y teitl.

Golygydd Y Selar yw Owain Schiavone a ddywedodd, “da ni wedi mynd ati i ddatblygu’r gwobrau eleni, ac wedi creu llawer mwy o buzz ynglŷn a’r peth. Dwi’n meddwl ei bod yn wirioneddol bwysig i gael gwobrau fel hyn i ddathlu llwyddiant y sin dros y flwyddyn a fu. Mae ennill gwobr yn gallu rhoi hwb enfawr i fand ac mae’n dangos fod eu gwaith yn cael ei werthfawrogi.”

Yn ogystal a’r gwobrau arferol i fandiau ac artistiaid, mae’r Selar wedi cyflwyno rhai gwobrau i’r diwydiant hefyd eleni. Meddai Owain, “mae angen tynnu sylw at y gwaith da mae trefnwyr a hyrwyddwyr yn ei wneud i hybu’r sin, ac mae’n dda gweld pobl fel Dilwyn Llwyd, Guto Brychan a Dai Lloyd yn cyrraedd y rhestr fer yn y categori ‘Hyrwyddwr Gorau’. Wedi dweud hynny, mae’n siŵr taw gwobr ‘Band Gorau’ fydd yr uchafbwynt fel arfer, ac mae’r ffaith ein bod wedi gorfod cyhoeddi rhestr fer estynedig yn profi ei fod y categori’n fwy agored nag erioed.”

Bydd rhifyn nesaf y cylchgrawn hefyd yn cynnwys rhestr 10 uchaf albyms Cymraeg 2009, sydd wedi eu dewis gan gyfranwyr rheolaidd y cylchgrawn.

Bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu yn rhifyn nesaf Selar sy’n cael ei gyhoeddi ar ddydd Llun 8 Mawrth. Mae’r cylchgrawn yn rhad ac am ddim i ddarllenwyr ac yn cael ei ddosbarthu’n helaeth i ysgolion, colegau, siopau amrywiol a thrwy rwydwaith Mentrau Iaith Cymru. Gellir hefyd lawr lwytho copi electronig ar wefan newydd y cylchgrawn sef www.y-selar.com

Mae’r rhestrau byr fel a ganlyn:

Sengl Orau                 -                       Cacen Mamgu / Cake - Race Horses

                                                            Fel Hyn am Byth - Yr Ods

                                                            Hufen Iâ – Clinigol

EP Gorau                    -                       100 Diwrnod Heb Liw – Y Promatics

                                                            Cuddio’r Cysgodion – Byd Dydd Sul

                                                            Enlli – Yucatan

Clawr CD Gorau             -                    Os Mewn Sŵn - Huw M

                                                            Medina – Eitha Tal Ffranco

                                                            Melys – Clinigol

Cân Orau                                -            Colli Cyfle - Y Promatics

                                                            Ar Fy Llw – Llwybr Llaethog

                                                            Fel Hyn am Byth – Y Ods

 

Digwyddiad Byw Gorau            -          Gŵyl y Dyn Gwyrdd

                                                            Maes-B

                                                            Gŵyl Sŵn

 

Band Newydd Gorau             -             Masters in France

                                                            Y Bandana

                                                             Y Niwl

 

DJ Gorau                                 -            Nia Medi

                                                            Vinyl Vendettas

                                                            Steffan Cravos

 

Artist Unigol Gorau             -                El Parisa

                                                            Mr Phormula

                                                            Huw M

 

Hyrwyddwr Gorau             -                 Dilwyn Llwyd

                                                            Dai Lloyd

                                                            Guto Brychan

 

Band Gorau                            -            Sibrydion

                                                            Yr Ods

                                                            Race Horses

                                                            Clinigol

                                                            Derwyddon Dr Gonzo

                                                            Jen Jeniro