Search site


Apêl am gitar coll Kizzy

14/08/2016 21:59

Mae Kizzy Crawford wedi gwneud apêl i bobl ei helpu i ddod o hyd i'w gitâr sydd wedi'i golli yn ardal Merthyr Mawr.

Trydarodd y gantores ei hapêl yn gynharach heddiw, gan ddweud bod y gitâr 'Martin' wedi ei gymeryd neu ei ddwyn yn ardal Merthyr Mawr ger Pen-y-bont ar Ogwr. 

Collwyd y gitâr wrth i Kizzy ffilmio fideo cerddoriaeth, ac mae'n apelio ar gymaint o bobl â phosib i'w helpu i ddod o hyd i'r gitâr trwy ail-drydar a rhannu'r wybodaeth, gan rannu'r llun isod. 

Cysylltwch â'r Selar os oes ganddoch chi unrhyw wybodaeth ac fe wnawn ni gysylltu â Kizzy.