Search site


£1000 i enillwyr 'Band Byw' a 'Cân y Flwyddyn'

10/12/2012 13:59

Ydy, mae ffurflen bleidleisio Gwobrau'r Selar bellach ar agor. 

Ond, efallai nad yw pawb yn ymwybodol o'r wobr ariannol wych sydd ar gael i enillwyr dau o'r categoriau eleni, sef 'Band Byw' a 'Cân y Flwyddyn'. 

Diolch i bartneriaeth newydd gydag S4C a rhaglen Cân i Gymru, bydd enillwyr y ddau gategori yma'n cipio gwobr ariannol o £1000 yr un yn ogystal â thlws hyfryd fel pawb arall! 

Mae hyn o ganlyniad i awydd Cân i Gymru i ehangu ei chefnogaeth i'r sin gerddoriaeth Gymraeg Gyfoes. 

Yn ogystal â chynnig gwobr ariannol i enillwyr dau o gategoriau Gwobrau'r Selar, mae £1000 i enillwyr dau o gategoriau Gwobrau RAP Radio Cymru hefyd, sef 'Albwm y Flwyddyn' a 'Grŵp a Ddaeth i Amlygrwydd'.

"Y bwriad ydi cefnogi artistiaid sy'n gweithio gydol y flwyddyn ar yr un pryd ag annog caneuon a chyfansoddwyr newydd i drio am wobr flynyddol Cân i Gymru" meddai Comisiynydd Rhaglenni S4C, Gaynor Davies. 

"Da iawn wir - cam mawr i'r cyfeiriad cywir" meddai Y Selar!