Search site


 

 
Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

GWOBRAU'R SELAR

Mae Gwobrau'r Selar - un o ddigwyddiadau byw mwyaf cerddoriaeth gyfoes Cymru - yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ar benwythnos 16-17 Chwefror.
 
Bydd prif noson Gwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar nos Sadwrn 17 Chwefror - gweler y lein-yp gwych isod. 
 
Dathlu cyfraniad Heather Jones
 
Yn ogystal â hynny, byddwn yn cynnal Gig Cyfraniad Arbennig gydag enillydd y wobr honno eleni, Heather Jones, yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar nos Wener 16 Chwefror. Bydd yr anhygoel Alys Williams yn cefnogi Heather ar y noson. 
 
 
 

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

 

NEWYDDION

Canlyniadau pleidlais gwefan Y Selar

22/04/2010 20:44
Rydach chi, darllenwyr gwefan Y Selar wedi bod yn bwrw eich pleidlais dros fand mwyaf cyffrous Cymru ar hyn o bryd, yma ar y wefan. Cafwyd canlyniadau diddorol iawn hefyd! Cyfartal oedd y bleidlais,...

Mr Huw yn chwilio am dai

28/03/2010 22:11
Na, tydi o ddim wedi arallgyfeirio a phenderfynu dod yn asiant tai, ond mae Mr Huw yn cynllunio tai-th nesaf ei fand...ac nid taith gyffredin fydd hon! Nage wir, mae’r mistar Huwcyn yn bwriadu cyfres...

Huw M a Llwyd i gydweithio eto

16/03/2010 21:51
  Mae’r Selar wedi cael ar ddeall fod yr artistiaid Huw M a Llwyd wedi dechrau cydweithio ar ddeunydd newydd. Mae’r ddau yn hen lawiau – roedden nhw yn aelodau o’r band Ysbryd Chouchen /...
<< 143 | 144 | 145 | 146 | 147 >>