Search site


 

 
Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

GWOBRAU'R SELAR

Mae Gwobrau'r Selar - un o ddigwyddiadau byw mwyaf cerddoriaeth gyfoes Cymru - yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ar benwythnos 16-17 Chwefror.
 
Bydd prif noson Gwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar nos Sadwrn 17 Chwefror - gweler y lein-yp gwych isod. 
 
Dathlu cyfraniad Heather Jones
 
Yn ogystal â hynny, byddwn yn cynnal Gig Cyfraniad Arbennig gydag enillydd y wobr honno eleni, Heather Jones, yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar nos Wener 16 Chwefror. Bydd yr anhygoel Alys Williams yn cefnogi Heather ar y noson. 
 
 
 

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

 

NEWYDDION

Y Niwl a Sen Segur mewn gig arbennig Y Selar

07/01/2012 19:53
  Mae’r Selar yn falch iawn i gyhoeddi ein bod yn cynnal gig arbennig yn y Llew Du, Aberystwyth ar nos Wener 27 Ionawr. Byddwn yn croesawu Y Niwl i Aberystwyth i headlinio am y tro cyntaf,...

Sylw i Sen Segur

07/01/2012 19:39
  Mae un o hoff fandiau ifanc Y Selar, Sen Segur, yn denu tipyn o sylw yn y wasg gerddoriaeth ar hyn o bryd. Ers eu cyfweliad yn rhifyn mis Mehefin 2011 o’r Selar, mae’r grŵp o Benmachno...

Golygydd Y Selar yn dewis 10 cân orau 2011

03/01/2012 12:29
Rhag ofn i chi fethu'r erthygl cyn y Nadolig, bu golygydd Y Selar, Owain Schiavone yn dewis ei 10 cân orau o'r flwyddyn mewn darn blog ar Golwg360.com rhyw bythefnos yn ôl.  Ymysg yr...
<< 130 | 131 | 132 | 133 | 134 >>