Search site


Rhestrau Hir Gwobrau'r Selar 2014-16

 

Rhestrau Hir Gwobrau'r Selar 2014 

 

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1)

Ymollwng –Yr Eira

Trysor – Yr Eira

Mari Sal – Y Bandana

Neb ar ôl – Yws Gwynedd

Mae Na Le – Yws Gwynedd

Saethu Cnau – Palenco

Llosgwch y Tŷ i Lawr – Y Ffug

Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug

Haf – Y Reu

Merched Mumbai – Bromas

Golau Arall – Gwenno

Y Lleiafrifol - Mr Phormula

 

 

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)

Codi/\Cysgu – Yws Gwynedd

Neb – Uumar

Arthur – Plu

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug

Bodoli’n Ddistaw – Candelas

Colli Cwsg – Yr Eira

Brigyn 4

Castro

 

Hyrwyddwyr Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth)

4 a 6

Mafon

Gŵyl Gwydir

Guto Brychan

Cymdeithas yr Iaith

Klep Dim Trep

 

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Heno)

Dyl Mei

Geth a Ger

Gwenno Saunders

Lisa Gwilym

Griff Lynch

Gergia Ruth Williams

 

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo)

Kizzy Crawford

Yws Gwynedd

Gwenno

Tom ap Dan

The Gentle Good

Elin Fflur

Casi Wyn

Gildas

 

Band neu Artist Newydd (Noddir gan BBC Radio Cymru )

Ysgol Sul

Chwalfa

Estrons

Tymbal

Y Trŵbz

Palenco

Fleur de Lys

 

Digwyddiad Byw (Noddir gan Y Stiwdio Gefn)

Gŵyl Gwydir

Maes B

Gŵyl Crug Mawr

Sesiwn Fawr Dolgellau

Gŵyl Tafwyl

Y Ddawns Rhyng-gol

Gŵyl Arall

 

Band Gorau (Noddir gan Gorwelion)

Candelas

 Y Bandana

Sŵnami

Y Ffug

Yr Eira

Bromas

Endaf Gremlin

Y Reu

 

Fideo Gorau (Noddir gan S4C)

Yr Wylan Fry – The Gentle Good (Jammy Custard)

Deud y byddai’n disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog (Ochr 1 – On Par)

Sgwenna dy Stori – Elin Fflur (Sion Griffiths)

Gwenwyn - Sŵnami  (Storm+Shelter)

Sŵn Clo – Mwnci Nel (

Cynt a’n Bellach – Candelas (Gorwelion – Ryan Owen)

Braf Dy Fywyd – Losin Pwdr (Ochr 1 – Sion Mali)

Poeni am Billy – Y Pencadlys (Ochr 1 – Gwyn Eiddior)

Chwarae Hi’n Saff – I Fight Lions (Ochr 1 – Iwan Pitts)

Dagrau – Carw (Llaima Mali Cárdenas)

(Rhestr lawr o fideos 2014

 

Recordiau Hir 2014 (Noddir gan Rownd a Rownd)

Rainhill Trials – Dan Amor (Ionawr)

I’r – Bur Hoff Bau (Mawrth)

Cymud – Mr Phormula (Mawrth)

Dail y Gaeaf – Saron (Mawrth)

Tincian – 9Bach (Mawrth)

Heulwen o Hiraeth – Al Lewis (Ebrill)

I’r Dim – Llwybr Llaethog (Mai)

Cam 1 – Amlgyfrannog (Mehefin)

Codi /\ Cysgu – Yws Gwynedd (Mehefin)

Cynefin Cae Gwyn – Amlgyfrannog (Mehefin)

Erbyn Hyn – Datblygu (Mehefin)

Titw Tomos Afiach – Tom ap Dan (Mehefin)

Let me tell you a story called Taan yn fy mola – Huwbobs Pritchard (Gorffennaf)

Aflonydd – Gwyllt (Gorffennaf)

Planu Hedyn Cariad – Welsh Whisperer (Gorffennaf)

Gimig – Mwnci Nel (Awst)

Endaf Gremlin (Awst)

Dacw’r Tannau – Chris Jones (Medi)

Lleuad Llawn – Elin Fflur (Tachwedd)

Y Dydd Olaf – Gwenno (Tachwedd)

Dere Mewn – Colorama (Tachwedd)

Brigyn 4 – Brigyn (Tachwedd)

Cysgu – Dewi Williams (Tachwedd)

Codi’n Fore – Bromas (Rhagfyr)

Candelas (Rhagfyr)

Dwyn yr Hogyn Nôl - Geraint Jarman (Rhagfyr)

 

Recordiau Byr 2014 (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg)

Bach yn Ryff  - Jamie Bevan a’r Gweddillion (Ionawr) EP

Castro (Chwefror) EP

Aoesheddwch – Gramcon (Chwefror) EP

Chwarae CuddioBreichiau Hir (Chwefror) Sengl

Ymollwng – Yr Eira (Chwefror) Sengl

Yr Euog – Yr Eira (Mawrth)

Palu Tyllau – Breichiau Hir (Mawrth) Sengl

Darnau Bach / Haf – Y Reu (Ebrill) Sengl

Effaith Trowsus Lledar – Gwyllt (Ebrill) Sengl

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug (Ebrill) EP

Byth yn Agor – Breichiau Hir (Ebrill) Sengl

Difaru Dim Byd – Fleur de Lys (Ebrill) Sengl

Merched Mumbai – Bromas (Mai) Sengl

Twrch / Weithiau – Tymbal (Mai) Sengl

Dal Dy Wên – Talmai (Mai) Sengl

Arthur – Plu (???) Sengl

Crafangau – Fleur de Lys ( Mehefin) Sengl

Cysgod Cyfarwydd – Mellt (Gorffennaf ) EP

Câr dy Henaint – Losin Pwdr (Gorffennaf) EP

Gadael y Gorffennol – Lowri Evans (Gorffennaf) EP

Beth / Saethu Cnau – Palenco (Awst) Sengl

Tangnefedd – Twmffat  (Awst) EP

Cynt a’n Bellach – Candelas (Awst) Sengl

Dim Cyfrinach – Candelas (Awst) Sengl

Cynnydd / Gwenwyn – Sŵnami (Medi) Sengl

Colli Cwsg – Yr Eira (Tachwedd) EP

Neb – Uumar (Tachwedd) EP

Mari Sal / Tafod y Tonnau – Y Bandana (Tachwedd) Sengl

Bywyd BrafFleur de Lys (Rhagfyr) EP

Hiraeth - Carcharorion (Rhagfyr) EP

 

Categori Newydd - 'Offerynnwr Gorau' (Noddir gan Goleg Ceredigion)

 

Rhestrau Hir 2015 

 

RECORDIAU HIR - Noddir gan Rownd a Rownd

Paid a Deud – Gildas (Mai) Albwm

Uwch Gopa’r Mynydd – Yucatan (Mehefin) Cryno albwm

Sŵnami – Sŵnami (Awst) Albwm

Yn y Dechrau – Y Trŵbz (Awst) Albwm

Elixir – Elidir Jones (Awst) Albwm

Mwng - Band Pres Llareggub (Hydref) Albwm

Gwrthgyferbyniad - Neil Rosser a'r Band

VU - Rogue Jones (Tachwedd) Albwm

Tir a Golau – Plu (Tachwedd) Albwm

Dulog - Brigyn (Rhagfyr) Albwm

Porwr Trallod - Datblygu (Rhagfyr) Albwm

 

RECORDIAU BYR (Senglau / EPs) - Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae’r Angerdd Yma yn Troi yn Gas – Breichiau Hir (Mawrth) EP

Dal i Frwydro – Osian Howells (Mawrth) Sengl

Machlyd Haul – Ysgol Sul (Mawrth) Sengl

Bradwr – Band Pres Llareggub (Ebrill) EP

Nirfana – HMS Morris (Ebrill) Sengl

Nôl ac Ymlaen – Calfari (Mai) EP

Les Soeurs – Carw (Mehefin) EP

Penwythnos Heulog – Dan Amor (Mehefin) Sengl

Dy Anadl Di / Pan Ddaw Yfory - Yws Gwynedd (Mehefin) Sengl

Heneiddio – Uumar (Mehefin) Sengl dwbl A

Ffôl / Little Things - Ani Glass (Gorffennaf) Sengl

Hadyn – Y  Reu (Gorffennaf) EP

Ffynhonnel Ffôl – Terfysg (Awst) EP

Un ar ôl y Llall – Y Cledrau (Awst) EP

Du Llun – Mr Huw (Awst) EP

Tymbal (Awst) EP

Heddwch a Helynt – Roughion (Medi) EP

Byw - Chwalfa (Medi) EP

Inca  (Medi) EP

I Lygaid yr Haul – Clinigol (Medi) Sengl

Trên ar y Cledrau – Art Bandini (Medi) Sengl

Ble’r Aeth yr Haul / Hiroes i’r Drefn – Yr Ods (Hydref) Sengl dwbl A

Dieithriaid - Yr Angen (Hydref) EP

Huno - Ysgol Sul (Rhagfyr) EP

Dwyn y Dail - Patrobas (Rhagfyr) EP

 

CÂN ORAU - Noddir gan Ochr 1

Mhen i'n Troi - Y Reu                                     

Aberystwyth yn y Glaw - Ysgol Sul           

Trwmgwsg – Sŵnami                                    

Melynllyn – Anelog                                        

Foxtrot Oscar - Band Pres Llareggub       

Gwell 'Na Hyn - Y Reu                                    

Nirfana – HMS Morris                                   

Hiroes i’r Drefn  - Yr Ods                               

Heneiddio – Uumar                                       

Machlud Haul – Ysgol Sul                             

 

HYRWYDDWYR GORAU

Twrw                                    

Maes B                                

4a6                                        

Gorwelion                          

Mafon                                 

Cymdeithas yr Iaith        

Nyth                                     

 

CYFLWYNYDD GORAU - Noddir gan Heno

Griff Lynch                                         

Lisa Gwilym                                       

Georgia Ruth Williams                   

Michael Aaron Hughes                 

Guto Rhun                                         

Huw Stephens                                 

Heledd Watkins                               

Dyl Mei                                                

               

ARTIST UNIGOL GORAU - Noddir gan Rondo

Gwenno                                             

Yws Gwynedd                                  

Casi                                                       

Welsh Whisperer                            

Mr Huw                                               

Y Pencadlys                                       

Aled Rheon                                       

 

BAND NEWYDD GORAU - Noddir gan Gorwelion

Cpt Smith                                           

Band Pres Llareggub                      

Anelog                                                 

Uumar                                                 

Terfysg                                                

Fi a Fo                                                  

Hyll                                                        

Estrons                                

 

DIGWYDDIAD BYW GORAU - Noddir gan Stiwdio Gefn

Maes B                                

Tafwyl                                  

Gig Candelas, Sbectol a Mr Phormula - Frân Wen                                             

Gwyl Gopr Amlwch        

Gwyl Nôl a Mlan              

Gŵyl Crug Mawr             

Twrw Trwy’r dydd          

 

OFFERYNWR GORAU - Noddir gan Coleg Ceredigion

Owain Roberts – Band Pres Llareggub                                                   

Billy Morley - Y Ffug                                                       

Guto Howells - Yr Eira                                                    

Gwilym Bowen Rhys - Plu/Bandana                        

Mei Gwynedd - Sibrydion, Endaf Gremlin, a.y.b.              

Pat Morgan – Datblygu                                                 

Robin Jones – Y Bandana                                             

 

GWAITH CELF GORAU - Noddir gan Y Lolfa

Mae'r Angerdd Yma'n Troi'n Gas - Breichiau Hir 

Heneiddio – Uumar                                                                       

Les Soeurs – Carw                                                                          

Dulog – Brigyn                                                                                  

Dieithriaid - yr Angen                                                                    

Sŵnami – Sŵnami                                                                          

VU – Rogue Jones                                                                          

Resbiradaeth – Cpt Smith                                                            

 

BAND GORAU - Noddir gan Brifysgol Aberystwyth                                            

Y Reu                                                    

HMS Morris

Sŵnami                                               

Band Pres Llareggub                      

Candelas                                             

Plu                                                         

Ysgol Sul                                              

Breichiau Hir       

 

FIDEO CERDDORIAETH GORAU - Noddir gan S4C

Hiroes i’r Drefn – Yr Ods

Hawdd – Aled Rheon

Sŵn y Galon Fach yn Torri – Huw M

Actorion – Palenco

Eryri – Brigyn

Yr Afon – Alun Gaffey

Sais - Carcharorion

Gwalia – Gai Toms

Effaith Trowsus Lledar - Gwyllt

X1 - Plyci

Pan Ddaw’r Dydd - Saron

Y Garreg Ateb – The Joy Formidable

Nirfana – HMS Morris

Ble’r Aeth yr Haul – Yr Ods

Sebona Fi – Yws Gwynedd

Penwythnos Heulog - Dan Amor

Caeth i Ryddid - mr huw

Senglau’r Selar

Aberystwyth yn y Glaw – Ysgol Sul (Chwefror)

Mwg Bore Drwg – Henebion (Mawrth)

Neb yn Aros – Terfysg (Ebrill)

Resbiradaeth – Cpt Smith (Mai)

Meddwl ar Goll – Patrobas (Mehefin)

Llwybrau – Raffdam (Medi)

Terfyn – Y Galw (Hydref)

 
 
 

Rhestrau  Hir 2016

 

Cân Orau / Best Song

Llenyddiaeth - Cpt Smith

Lle’r Awn i Godi Hiraeth - Cowbois Rhos Botwnnog

Gweld y Byd Mewn Lliw – Band Pres Llareggub

Ha Ha Haf – Omaloma

Promenad - Ysgol Sul

Suddo – Yr Eira

Helo Hiraeth – Geraint Jarman

Cyn i’r Lle Ma Gau – Y Bandana

Canfed Rhan – Candelas

Hir Pob Aros – Ysgol Sul

Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

 

Gwaith Celf Gorau / Best Artwork

Briw – Uumar

5 – I Ka Ching

IV - Cowbois

Fel Ton Gron – Bandana

Ruins / Adfeilion –The Gentle Good

Kurn – Band Pres Llareggub

 

Hyrwyddwyr Gorau   / Best Promoter

Maes B

Nyth

 4 a 6

Gorwelion 

Clwb Ifor Bach

Cymdeithas yr Iaith

Neuadd Ogwen

 

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau / Best Music Presenter

Griff Lynch

Huw Stephens

Lisa Gwilym

Geth a Ger

Tudur Owen

Welsh Whisperer

 

Artist Unigol Gorau / Best Solo Artist

Alun Gaffey

Geraint Jarman

Gentle Good

Gwenno

Yws Gwynedd

Alys Williams

Gwilym Bowen Rhys

Welsh Whisperer

 

Digwyddiad Byw Gorau / Best Live Event

Gig y Pafiliwn, Steddfod Y Fenni

Maes B, Eisteddfod Y Fenni

Tafwyl

Gig Olaf Y Bandana - Neuadd y Farchnad, Caernarfon

Gŵyl Nôl a Mla’n

Gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Steddfod Meifod

Gŵyl Crug Mawr

 

Band neu Artist Newydd Gorau / Best Breakthrough Act

Chroma

Argrph

Cadno

Hyll

Ffracas

Brython Shag

Rifleros

Magi Tudur

 

Band Gorau / Best Band

Y Bandana

Cpt Smith

Cowbois Rhos Botwnnog

HMS Morris

Sŵnami

Candelas

Band Pres Llareggub

Yr Ods

 

Offerynnwr Gorau / Best Instrumentalist

Merin Lleu (Band Pres Llareggub)

Robin Llwyd Jones (Y Bandana + mwy)

Alun Gaffey

Osian Williams (Candelas / Cowbois Rhos Botwnnog / Siddi + mwy)

R.Seiliog

Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana / Plu)

Meic Stevens

Sion Owens (Y Bandana / Uumar + mwy)

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau  / Best Music video

Afalau – Rogue Jones (Ochr 1 - cyfarwyddwyd gan Ryan Eddleston)

Walia Gwalia – Brython Shag (Ochr 1 - Cyfarwyddwyd gan SSP Media) 

Dauddegwyth – Y Niwl (Ochr 1 –cyfarwyddwyd gan Siôn Glyn) 

Sgrîn – Yws Gwynedd (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Storm and Shelter) 

Saim Gwahanol – Mr Huw (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Rhys Llwyd) 

Y Ddawns – Ani Glass (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Dyl Goch) 

Tunguska – Oblong (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan)  

Gogoneddus yw y Galon – Rogue Jones

Dim – Topper (Cyfarwyddwyd gan Hedydd Ioan)

Yr Eira – Suddo (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan Gwyn Eiddior)  

Datblygu - Llawenydd Diweithdra (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Turrell Brothers)  

Accu - Adain Adain (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Eilir Pierce)  

Croeso - Band Pres Llareggub (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Hywel Griffith)

Tywod – Argrph (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan Nico Dafydd)

Bing Bong – Super Furry Animals (Cyfarwyddwyd gan Mark James Works)

Tonnau – Panda Fight

 

Record Hir Orau / Best LP (Album or mini-album)

Alun Gaffey

IV – Cowbois Rhos Botwnnog

Fel Tôn Gron – Y Bandana

Brython Shag

Anian – 9Bach

Chwyldro – Jambyls

Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman

Kurn – Band Pres Llareggub

O Groth y Ddaear – Gwilym Bowen Rhys

Am Be Wyt Ti’n Aros? – Rifleros

Golau Isel - Plyci

Bendith

Ruins / Adfeilion – The Gentle Good

Fforesteering – CaStLeS

Gwna Dy Feddwl I Lawr – Mr Huw

Y Dyn o Gwmfelin Mynach – Welsh Whisperer

5 – I Ka Ching

 

Record Fer Orau / Best Short Record (EP o’r Single)

Un Ffordd - Mr Phormula

Tân – Calfari

Briw – Uumar

Ti Sydd ar fy Meddwl – Tigana

Cefn y Grug – Bromas 

Oblong

Drysa – Fleur de Lys

Gan Bwyll – Magi Tudur

Alffa

Niwl – Ffracas

Alligator – Tusk

Carcharorion EP

Suddo – Yr Eira

Cofia Anghofio – Fleur de Lys

Ha Ha Haf – Omaloma

Chwyddwydr – Gramcon

Llenyddiaeth – Cpt Smith

Disgwyl am y Wawr – Chwalfa

Datod - Chroma

Yr Ochr Arall – Rifleros

Gwely Plu – Elin Fflur

Y Ddawns – Ani Glass

Diwedd Gwanwyn Tragwyddol Max Rockatansky – Hyll

Ysgol / Camau Gwag – Hyll / Cadno

Hiroes dy Wen – Griff Lynch

Tywod – Argrph

Cloddio Unterdach – R. Seiliog

Pwysau – Adwaith

Anrheoli – Yws Gwynedd