Search site


Fideos cerddoriaeth 2015

 
Dyma restr o fideos cerddoriaeth Gymraeg a gynhyrchwyd yn 2015, gyda dolenni iddyn nhw. Bydd y fideos yma'n gymwys ar gyfer categori 'Fideo Gorau' Gwobrau'r Selar eleni, felly os ydych yn gwybod am unrhyw fideo cymwys sydd ddim ar y rhestr yna plîs rhowch wybod i ni (yselar@live.co.uk). Mae'n werth nodi mai fideos cerdddoriaeth go iawn (h.y. 'music videos') rydan ni'h chwilio amdanyn nhw yn hytrach na pherfformiadau byw neu mewn stiwdio sydd wedi eu ffilmio. 
 
Hiroes i'r Drefn - Yr Ods (Ochr 1 / On Par Productions)
Hawdd - Aled Rheon (Ochr 1 / Ryan Owen)
Actorion - Palenco (Ochr 1 / Nico Dafydd a Dafydd Owain)
Eryri - Brigyn (Ochr 1 / SSP Media)
Yr Afon - Alun Gaffey (Ochr 1 / Sion Mali)
Sais - Carcharorion (Ochr 1 / Ioan ap Dafydd) 
Gwalia - Gai Toms (Ochr 1 / Eilir Pierce)
Effaith Trowsus Lledar - Gwyllt (Ochr 1 / Sion Aaron)
X1 - Plyci (Ochr 1 / Turrell Brothers)
Pan Ddaw'r Dydd - Saron (Ochr 1 / Nico Dafydd)
Nirfana - HMS Morris (Ochr 1 / Eilir Pierce)
Caeth i Ryddid - mr huw (Aled Rhys Jones)
 
 
 

Fideos cerddoriaeth 2014

 
Dyma restr o'r fideos cerddoriaeth rydym wedi dod ar draws arlein yn 2014 i'w hystyried ar gyfer categori 'Fideo Cerddoriaeth Gorau' Gwobrau'r Selar. 
Cysylltwch â ni os oes fideo ddylai fod ar y rhestr yma - gwobrau-selar@outlook.com
 

Sŵn Clo – Mwnci Nel 

Symud Ara’ – Mwnci Ne

Llosgwch y Tŷ i Lawr – Y Ffug 

Chwara hi’n Saff – I Fight Lions   (Ochr 1)

Braf Dy Fywyd - Losin Pwdr  (Ochr 1)

Bron - Jamie Bevan a’r Gweddillion 

Dagrau – Carw 

Gwenwyn - Sŵnami

Cwm Llwm - Yucatan (Ochr 1)

Paripheral Thermal – R. Seiliog (Ochr 1)

Dwy Law y Diafol – Candelas (Ochr 1)

Sgwenna dy Stori – Elin Fflur 

Deud y byddai’n disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog (Ochr 1)

Hen Hen Hanesion – Osian Howells (Ochr 1)

Poeni am Billy – Y Pencadlys (Ochr 1)

Calon Peiriant - Gwenno (Ochr 1)

Amser - Gwenno

Chwyldro – Gwenno

Carcharorion - Hiraeth (Ochr 1)

Blaidd - Ma' Fe Gyd yn Wir (Ochr 1)

I Fight Lions - Chwara' Hi'n Saff (Ochr 1)

Yr Eira - Ymollwng (Ochr 1)

The Gentle Good - Yr Wylan Fry (Ochr 1)

Bromas - Sal Paradise (Ochr 1)

Hela - Casi Wyn (Gorwelion)

Sgwennaf Lythyr - Plu (Gorwelion)

Ffarwel i Blwy Llangywer - Chris Jones (Gorwelion)

Cynnydd - Sŵnami (Gorwelion)

Breuddwydion - Kizzy Crawford (Gorwelion)

Arthur - Plu (Gorwelion)

Y Pili Pala - Kizzy Crawford (Gorwelion) 

Llongau Caernarfon - Chris Jones (Gorwelion)

Y Nos - Sŵnami (Gorwelion)

Cynt a'n Bellach - Candelas (Gorwelion - Ryan Owen)

Dim Cyfrinach - Candelas (Gorwelion - Storm & Shelter)