Search site


 

 
Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

GWOBRAU'R SELAR

Mae Gwobrau'r Selar - un o ddigwyddiadau byw mwyaf cerddoriaeth gyfoes Cymru - yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ar benwythnos 16-17 Chwefror.
 
Bydd prif noson Gwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar nos Sadwrn 17 Chwefror - gweler y lein-yp gwych isod. 
 
Dathlu cyfraniad Heather Jones
 
Yn ogystal â hynny, byddwn yn cynnal Gig Cyfraniad Arbennig gydag enillydd y wobr honno eleni, Heather Jones, yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar nos Wener 16 Chwefror. Bydd yr anhygoel Alys Williams yn cefnogi Heather ar y noson. 
 
 
 

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

 

NEWYDDION

Gwobrau’r Selar: Pedair Gwobr i Yws

18/02/2018 08:44
  Yws Gwynedd oedd prif enillydd Gwobrau’r Selar mewn noson wych arall i’r sin gerddoriaeth Gymraeg yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth neithiwr. Cipiodd Yws bedair o wobrau ar y noson, sef Record Hir...

Pump i’r penwythnos 16/02/18

16/02/2018 15:57
Gig: Un neu ddau gig mlaen penwythnos yma.. lle i gychwyn?! Wel – gallwch gychwyn yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth heno, lle bydd Alys Williams ac Osian Williams yn cefnogi yr anhygoel Heather Jones....

Rhestrau Byr Gwobrau'r Selar yn gyflawn

14/02/2018 22:19
Rydym bellach wedi cyhoeddi holl restrau byr Gwobrau'r Selar eleni, wrth i ni baratoi ar gyfer y noson fawr yn Aberystwyth nos Sadwrn yma.  Y ddwy restr fer olaf i'w cyhoeddi oedd y rhai ar...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>