Search site


Gigs

 

02/12/17 - Euros Childs + Cefnogaeth/Support

Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

 
Drysau / Doors: 19:30
Tocynnau / Tickets: £12 (@ Siop Inc, siop arlein isod/online store below)
 

Bydd y cerddor amryddawn o Sir Benfro, a chyn ganwr y grŵp eiconig, Gorky’s Zygotic Mynci, Euros Childs, yn rhyddhau ei albwm newydd ar 17 Tachwedd.

Enw’r albwm diweddaraf ydy ‘House Arrest’ a bydd yn cael ei ryddhau ar ei label ein hun, National Elf. I hyrwyddo’r albwm newydd mae Euros yn cynnal ei daith Brydeinig gyntaf ers dwy flynedd, ac rydym yn falch iawn o’i groesawu i Aberystwyth ar nos Sadwrn 2 Rhagfyr.

Yn y gorffennol mae Euros wedi teithio gyda band llawn, ond bydd ei daith ddiweddaraf ychydig yn wahanol, fel yr eglura Euros....

“Allweddellau a pheiriant drymiau fydd y setup. Bydd hyn yn rhoi cyfle i mi chwarae caneuon fi heb allu chwarae’n fyw o’r blaen – mwy o stwff sydd wedi’i seilio ar y synth. Bydd dau ohonom ar y llwyfan. Fi’n edrych ‘mlan yn fawr.”

Nifer cyfyngedig o docynnau fydd ar gyfer y gig arbennig yma yng Nghanolfan Arad Goch – prynwch yn fuan rhag cael eich siomi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Euros Childs - legendary Pembrokeshire musician and former member of iconic group Gorky’s Zygotic Mynci, will release his new album on 17 November.

His most recent collection of songs is called ‘House Arrest’ and will be released on his own label, National Elf. To promote the album, Euros is embarking on his first UK tour in two years, and we are very glad to welcome him to Aberystwyth on Saturday 2 December.

In recent year's Euros has toured with a band but this time round things will be different as Euros explains....

''It'll be a keyboards and drum machine set up. Which will give me the chance to play material I've never played live before - more of the synthesizers based stuff. There'll be two of us onstage. I'm very much looking forward to it.''

Tickets for this special gig at Arad Goch (Bath Street) are limited – book early to avoid disappointment. 

Sawl tocyn / how many tickets