Search site


NEWYDDION

Carwyn Ellis yn falch o lwyddiant Bendith

21/08/2017 21:07
Bydd y rhan fwyaf sy’n darllen yr erthygl yma’n gwybod mai Bendith oedd enillydd gwobr Albwm Gymraeg y flwyddyn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Bydd y rhai sy’n darllen Y Selar, a gwefan Y Selar yn rheolaidd yn gwybod pwy yn union ydy Bendith hefyd, ond i’r rhai sydd ddim mor selog dylid egluro...

EP newydd Ffracas allan rŵan

19/08/2017 08:22
Ar ôl wythnos brysur yn y ‘Sdeddfod - mae EP Ffracas, Mae’r Nos yn Glos ond Does Dim Ffos Rhwngtha Ni, o’r diwedd wedi ei ryddhau yn swyddogol ar label I Ka Ching ddydd Mercher. Er mai band Cymharol newydd ydy mae’r pedwar aelod - Sion Adams (gitâr), Jac Williams (gitâr fas a llais), Owain Lloyd...

Pump i’r Penwythnos 18/08/17

18/08/2017 08:59
Gig: Gŵyl y Dyn Gwyrdd – Crughywel, Bannau Brycheiniog Does dim amser i garedigion cerddoriaeth orffwys ar ôl wythnos brysur ym Môn, wrth i Ŵyl y Dyn Gwyrdd gael ei gynnal yn syth ar ôl yr Eisteddfod ‘leni. Mae artistiaid Cymraeg megis Alys Williams, Alun Gaffey, Palenco, Plu, Cowbois Rhos...

Rhyddhau sengl gyntaf Gwilym

16/08/2017 21:49
Mae’r band ifanc newydd o Fôn ac Arfon, Gwilym, wedi rhyddhau eu cynnyrch cyntaf ar ffurf y sengl ‘Llyfr Gwag’. Y bwriad gwreiddiol oedd rhyddhau’r gân newydd erbyn y Steddfod, oedd yn eu gardd gefn eleni wrth gwrs, ond fe gymerodd nes heddiw (16 Awst) iddi ymddangos ar Soundcloud a Youtube. Roedd...

Alffa sydd flaena’

16/08/2017 14:05
Rydan ni’n hoffi meddwl ein bod ni’n gallu adnabod talent a photensial yma yn Y Selar. A theg dweud ein bod ni’n falch iawn o weld ein ffydd ym mhotensial Alffa’n cael ei ategu wrth i’r grŵp ifanc o Lanrug gipio teitl Brwydr y Bandiau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ddydd Mercher...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>