Search site


NEWYDDION

Pump i’r penwythnos 8/12/17

08/12/2017 14:59
Gig: Twrw: Parti Nadolig Libertino – ARGRPH, Names, Papur Wal Llawer o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar gyfer y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig unwaith eto ‘leni, ac mae digon o gigs i ddewis ohonyn nhw penwythnos yma. Nos Wener 8 Rhagfyr mae Euros Childs ac Adwaith yn chwarae yn Y Parot yng...

Pleidlais Gwobrau’r Selar ar agor

08/12/2017 10:13
Mae pleidlais gyhoeddus Gwobrau’r Selar ar agor! Fe wnaethom ni gyhoeddi’r newyddion fel sypreis arbennig yn ystod ein darllediad Facebook Live i lansio Llyfr Y Selar neithiwr. Cynhaliwyd y lansiad yn selar cartref llyfrau mwyaf y wlad, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth gyda Rhys...

I Ka Ching yn lansio prosiect Dydd Miwsig Cymru

04/12/2017 22:02
Mae label Recordiau I Ka Ching wedi cyhoeddi eu bod wedi dechrau prosiect fydd yn eu gweld yn recordio, a ffilmio fideos cerddoriaeth byw ar y cyd â Dydd Miwsig Cymru. Maent wedi cychwyn ar y prosiect wythnos diwethaf, gyda SSP Media yn ffilmio. Mae’r ffilmio a’r recordio’n cael ei wneud yn...

Fideo a chân newydd Los Blancos ar You Tube

04/12/2017 21:59
Mae Ochr 1 wedi llwytho fideo newydd i’r gân ‘Dadgysylltu’ gan Los Blancos ar eu sianel YouTube. Fe grëwyd y fideo gan y cyfarwyddwr ffilm Nico Dafydd, gan ddefnyddio sganiwr a chamera i greu dros 700 o ddelweddau o’r band dros ddau ddiwrnod. Bu’r band yn brysur yn creu yr hyn maent yn disgrifio...

Pump i’r penwythnos 1/12/17

01/12/2017 14:19
Gig: Twrw Nadolig: Candelas, Alffa, Pyroclastig – Clwb Ifor Bach Does dim y fath beth a gormod o ddigwyddiadau byw mewn un penwythnos, ond yn sicr, anodd fydd dewis pa ddigwyddiad i fynd iddo y penwythnos yma. Mae Gwenno Saunders a Machynlleth Sound Machine yn chwarae’n Redhouse Cymru, Merthyr...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>