Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Fideo sengl newydd W H Dyfodol

04/10/2017 15:58
Fe ryddhawyd fideo newydd gan W H Dyfodol, band Haydon Hughes, (Y Pencadlys, Land of Bingo gynt)  gan Ochr 1/Hansh yn ddiweddar, ac rydan ni'n awyddus iawn i chi ddilynwyr Y Selar gael cip arno...

Marathon Roc - cyfle unigryw i gerddorion ifanc

04/10/2017 15:56
Mae cwrs arbennig yn cael ei gynnal yn y Galeri yng Nghaernarfon rhwng 31 Hydref a 3 Tachwedd ar gyfer pobl ifanc rhwng yr oedran 13-25 sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth. Marathon Roc ydy enw’r...

Pump i’r Penwythnos 29/09/17

29/09/2017 12:32
Gig: Twrw - Yr Eira, Y Cledrau, Yr Oria – Twrw, Clwb Ifor Bach Mae’n benwythnos boncyrs o brysur wythnos yma, efo dwy ŵyl yn cael eu cynnal yn y de, sef Gŵyl Ymylol Abertawe, a Gŵyl y Cynhaeaf yn...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>