Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

EP ac aelod newydd Hyll

31/07/2017 22:36
Mae EP cyntaf y grŵp ifanc o Gaerdydd, Hyll, allan ar label Recordiau JigCal nawr. Mae’r casgliad byr newydd yn dilyn dwy sengl sydd eisoes wedi’u rhyddhau ar label Meilir Gwynedd, sef ‘Diwedd...

Plant Duw atgyfodi ar gyfer ‘Sdeddfod Môn

28/07/2017 23:13
Bydd y grŵp poblogaidd o Fangor, Plant Duw, yn gwneud eu gig cyntaf ers pedair blynedd ar nos Sadwrn ola’r ‘Sdeddfod ‘leni. Bydd y grŵp gwallgof a gwych yn perfformio fel gwestai arbennig yn gig...

Fideo Newydd FFUG

28/07/2017 22:54
Fe ryddhaodd FFUG fideo newydd i’w cân ‘Are U With Us’ wythnos diwethaf. Dyma gân oddi ar yr albwm ‘Ffug’ a ryddhawyd ar label Strangetown nôl yn 2016. Mae tair blynedd wedi hedfan heibio ers i EP y...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>