Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Alffa nôl yn y stiwdio

16/11/2017 15:38
Newyddion da a gyrhaeddodd glustiau Y Selar yn ddiweddar ydy bod Alffa wedi bod wrthi’n gweithio ar gynnyrch newydd gyda Robin Llwyd yn stiwdio Sain, Llandwrog. Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn...

Adwaith i chwarae yn Ngŵyl SUNS yn Yr Eidal

16/11/2017 15:37
Bydd Adwaith, un o fandiau prysura’r sin Gymraeg gyfoes ar hyn o bryd, yn teithio i’r Eidal ddiwedd mis Tachwedd i berfformio yng Ngŵyl SUNS. Gŵyl “celfyddydau perfformio Ewropeaidd mewn ieithoedd...

Penwythnos mawr y Ddawns Ryng-gol

15/11/2017 20:56
  Mae un o benwythnosau cerddorol mwyaf tymor yr hydref, y Ddawns Ryng-gol, yn digwydd yn Aberystwyth y penwythnos yma 17-18 Tachwedd. Cynhelir y ddawns yn flynyddol yn Undeb Myfyrwyr...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>