Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

EP Ffracas allan wythnos yma

14/08/2017 14:12
Bydd y grŵp o Bwllheli, Ffracas, yn rhyddhau eu EP newydd yn swyddogol ar label I Ka Ching ar 16 Awst. Enw’r EP [sy’n bach o lond ceg deud gwir – gol.] ydy ‘Mae’r nos yn glos ond does dim ffos...

Pump i’r Penwythnos 04/08/2017

04/08/2017 15:01
Gig: Daniel Lloyd a Mr Pinc yn Copa, Caernarfon – Sadwrn 5 Awst Er mwyn cychwyn y penwythnos yn iawn – be am fynd i Copa, Caernarfon heno i glywed Daniel Lloyd a Mr Pinc. Bydd y drysau’n agor am...

Uchafbwyntiau Cerddorol ‘Sdeddfod Môn

03/08/2017 22:20
Yn hytrach na’ch bod chi’n gorfod fflicio trwy rhaglen y dydd wythnos nesa’, mae’r Selar wedi dewis ‘chydig o uchafbwyntiau cerddorol gŵyl fwyaf Cymru ar eich rhan. Ew, tydan ni’n dda efo chi! Gyda...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>