Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Adolygiad: Ddoe, Heddiw a ’Fory - Candelas

11/10/2017 21:32
O’r nodyn cyntaf mae’r sengl newydd yma gan Candelas yn swnio’n ffresh ond eto’n gyfarwydd i ni fel sŵn arbennig y band. Dydi hon ddim mor drymaidd â thraciau fel ‘Anifail’ neu ‘Cadno’, sydd yn rhoi...

Adolygiad: Cylchoedd yn y pridd - Gwyllt

11/10/2017 21:27
Mae cân newydd Gwyllt yn sengl wych, yn funky a bachog gyda rapio yn arddull Genod Droog. Cyfansoddodd Amlyn Parry’r gân ar ôl sylweddoli cyn lleied roedd o’n ei wybod am ei ardal ei hun. Gyda sain...

Pump i’r Penwythnos 06/10/17

06/10/2017 10:08
Gig: Twrw – Gwilym Bowen Rhys, Patrobas a Glain Rhys - Clwb Ifor Bach, Caerdydd Dipyn o bethau’n mlaen ar gyfer penwythnos mawr y pêl-droed yr wythnos hon. Mae’r dewis yn ymestyn o noson dawel gyda...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>