Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Huw M a Llwyd i gydweithio eto

16/03/2010 21:51
  Mae’r Selar wedi cael ar ddeall fod yr artistiaid Huw M a Llwyd wedi dechrau cydweithio ar ddeunydd newydd. Mae’r ddau yn hen lawiau – roedden nhw yn aelodau o’r band Ysbryd Chouchen /...

Crazy Mountain People yn cael brêc

16/03/2010 21:48
Mae’r Selar yn teimlo braidd yn siomedig o glywed fod y band ifanc o Benmachno, Crazy Mountain People, wedi penderfynu cymryd egwyl o’r band am y tro. Rhoddwyd sylw arbennig i’r grŵp yn rhifyn mis...

Cyhoeddi Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar

08/03/2010 11:11
Cyhoeddi Rhestrau Byr Gwobrau’r Selar Mae’r cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg cyfoes, Y Selar, wedi cyhoeddi’r rhestrau byr ar gyfer eu gwobrau cerddoriaeth. Mae’r cylchgrawn wedi ehangu’r gwobrau...
<< 132 | 133 | 134 | 135 | 136 >>