Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Mr Huw yn chwilio am dai

28/03/2010 22:11
Na, tydi o ddim wedi arallgyfeirio a phenderfynu dod yn asiant tai, ond mae Mr Huw yn cynllunio tai-th nesaf ei fand...ac nid taith gyffredin fydd hon! Nage wir, mae’r mistar Huwcyn yn bwriadu cyfres...

Huw M a Llwyd i gydweithio eto

16/03/2010 21:51
  Mae’r Selar wedi cael ar ddeall fod yr artistiaid Huw M a Llwyd wedi dechrau cydweithio ar ddeunydd newydd. Mae’r ddau yn hen lawiau – roedden nhw yn aelodau o’r band Ysbryd Chouchen /...

Crazy Mountain People yn cael brêc

16/03/2010 21:48
Mae’r Selar yn teimlo braidd yn siomedig o glywed fod y band ifanc o Benmachno, Crazy Mountain People, wedi penderfynu cymryd egwyl o’r band am y tro. Rhoddwyd sylw arbennig i’r grŵp yn rhifyn mis...
<< 129 | 130 | 131 | 132 | 133 >>