Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Candelas yn rhyddhau EP cyntaf

15/09/2011 14:55
Mae'n braf iawn cael cyhoeddi bod un o gyn fandiau 'Dau i'w Dilyn' yn rhyddhau eu CD cyntaf heddiw. Bydd 'Kim y Syniad', EP newydd Candelas ar gael i'w brynu o siopau Spillers yng Nghaerdydd, Cob...

Ysgoloriaeth MA efo Y Selar

15/08/2011 15:50
Y Selar / Prifysgol Bangor Ysgoloriaethau MA - Mynediad i Radd Meistr   Mae Prifysgol Bangor, ar y cyd â’r Selar, yn cynnig ysgoloriaeth i fyfyrwyr sydd yn dymuno gwneud Gradd Meistr ym...

Y Niwl ar Fooball Focus

11/08/2011 13:14
Llongyfarchiadau mawr i'r Niwl, sydd bellach yn darparu'r gerddoriaeth into ar gyfer y rhaglen Football Focus ar brynhawniau Sadwrn. Fe fydd y gân Undegpedwar gan y grŵp yn cael ei...
<< 126 | 127 | 128 | 129 | 130 >>