Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Gŵyl Gwydir yn llwyddiant

14/09/2010 00:00
  Llongyfarchiadau mawr i drefnwyr Gŵyl Gwydir dros y penwythnos – roedd yr ŵyl yn lwyddiant ysgubol yn ôl y sôn! Hon yw dim ond ail flwyddyn yr ŵyl sy’n cael ei chynnal yng nghlwb y Legion yn...

Y rhod yn troi yng Nghapel Curig

14/09/2010 00:00
  Gŵyl fach arall ddifyr sydd ar y gweill yw Clyb Solstis yng Nghapel Curig. Mae’r ŵyl yn cael ei threfnu gan John Lawrence, gynt o’r Gorkys Zygotic Mynci, ac erbyn hyn yn gynhyrchydd...

Coroni enillwyr Brwydr y Bandiau C2

22/04/2010 21:01
  Llongyfarchiadau mawr iawn i Yr Angen ar gipio coron Brwydr y Bandiau C2 neithiwr. Mae’r gystadleuaeth wedi bod yn rhedeg ar C2 ers rhai wythnosau bellach, gyda rowndiau rhanbarthol gyntaf,...
<< 115 | 116 | 117 | 118 | 119 >>