Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

10 Mewn Bws

19/11/2012 20:36
  10 Mewn Bws Mae ‘trac’ yn fudiad sy’n tueddu i gael ei gysylltu â cherddoriaeth werin, ond mae ganddyn nhw brosiect newydd difyr a fydd o ddiddordeb i rai o’n grwpiau mwyaf cyfoes...

Sengl Nadolig Lowri Evans

19/11/2012 20:24
Mae'r Selar wedi bod yn siarad â'r gantores o Sir Benfro, Lowri Evans, sydd ar hyn o bryd yn y stiwdio'n recordio EP Cymraeg newydd.  Fel tamaid i aros pryd, fe fydd yn rhyddhau sengl...

Rhifyn Rhagfyr

12/11/2012 13:44
Newyddion gwych i chi ddarlenwyr ffydlon!  Mae rhifyn diweddaraf Y Selar, sef rhifyn Rhagfyr 2012, yn mynd i brint yr wythnos hon ac fe fydd yn cael ei ddosbarthu'n helaeth yn y mannau...
<< 115 | 116 | 117 | 118 | 119 >>