Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Rhyddhau sengl gyntaf Gwilym

16/08/2017 21:49
Mae’r band ifanc newydd o Fôn ac Arfon, Gwilym, wedi rhyddhau eu cynnyrch cyntaf ar ffurf y sengl ‘Llyfr Gwag’. Y bwriad gwreiddiol oedd rhyddhau’r gân newydd erbyn y Steddfod, oedd yn eu gardd gefn...

Alffa sydd flaena’

16/08/2017 14:05
Rydan ni’n hoffi meddwl ein bod ni’n gallu adnabod talent a photensial yma yn Y Selar. A theg dweud ein bod ni’n falch iawn o weld ein ffydd ym mhotensial Alffa’n cael ei ategu wrth i’r grŵp ifanc o...

Brython Shag - Pobl Gorllewinol Hapus

14/08/2017 21:26
Rhywbeth allech chi fod wedi colli yng nghanol holl fwrlwm yr Eisteddfod wythnos diwethaf oedd y ffaith bod Brython Shag wedi rhyddhau sengl newydd. ‘Pobl Gorllewinol Hapus’ ydy enw’r sengl newydd...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>