Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Fideo a chân newydd Los Blancos ar You Tube

04/12/2017 21:59
Mae Ochr 1 wedi llwytho fideo newydd i’r gân ‘Dadgysylltu’ gan Los Blancos ar eu sianel YouTube. Fe grëwyd y fideo gan y cyfarwyddwr ffilm Nico Dafydd, gan ddefnyddio sganiwr a chamera i greu dros...

Pump i’r penwythnos 1/12/17

01/12/2017 14:19
Gig: Twrw Nadolig: Candelas, Alffa, Pyroclastig – Clwb Ifor Bach Does dim y fath beth a gormod o ddigwyddiadau byw mewn un penwythnos, ond yn sicr, anodd fydd dewis pa ddigwyddiad i fynd iddo y...

Criw ifanc yn sefydlu Gigs y Gilfach Ddu

28/11/2017 21:39
  Mae criw o bobl ifanc o ardal Dyffryn Peris wedi ymuno i drefnu gigs cerddorol yn ardal Llanberis o dan yr enw Gigs y Gilfach Ddu. Gwnaed y penderfyniad wrth sylwi bod diffyg gigs yn yr...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>