Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Albwm Casset allan ddiwedd Hydref

17/10/2017 12:18
Mae’r grŵp Casset wedi datgelu bydd eu halbwm cyntaf allan yn swyddogol ddiwedd y mis. Bydd y record yn rhannu enw’r grŵp, fel yr eglura’r aelodau - “gan mai ein halbwm cyntaf fydd o, oedda ni’n...

Taith atgyfodi Ffenesti

16/10/2017 22:39
Bydd rhai o ddarllenwyr Y Selar yn cofio bod  y grŵp electroneg o'r 1980au, Ffenestri, wedi ail-ffurfio dros yr haf ar gyfer gig yng Ngŵyl Arall.  Nawr, maent wedi cyhoeddi manylion taith...

Pump i’r Penwythnos 13/10/17

13/10/2017 13:49
Gig: Twrw a Femme - Adwaith, Marged, Serol Serol, DJ Gwenno, Patblygu – Clwb Ifor Bach Mae digwyddiadau all fod yn un hanesyddol dan sylw’r penwythnos yma, wrth i Serol Serol chwarae eu gig cyntaf...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>