Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Pump i’r penwythnos 10/11/17

10/11/2017 09:42
Gig: Ffug – Clwb Ifor Bach, Caerdydd Mae ‘na ambell gig yn digwydd penwythnos yma i roi yn eich dyddiaduron.   Ein prif ddewis ni ydy Ffug (yn cefnogi Syd Arthur) nos Wener 10 Tachwedd yng...

Albwm Cernyweg cyntaf Gwenno ar y ffordd

06/11/2017 20:56
Mae Gwenno wedi cyhoeddi ei bod yn paratoi i ryddhau i ryddhau ei halbwm diweddaraf yn y gwanwyn. Mae’r artist pop electroneg o Gaerdydd wedi cael seibiant haeddiannol ers rhyddhau ei halbwm Gymraeg...

Cyhoeddi dyddiad ac artistiaid cyntaf Focus Wales 2018

06/11/2017 20:46
Mae trefnwyr gŵyl gerddoriaeth flynyddol Wrecsam, FOCUS Wales, wedi cyhoeddi bydd y digwyddiad nôl yn 2018 dros y ddyddiadau 10 -12 Mai. Mae’r ŵyl yn un sy’n cael ei chynnal mewn amryw leoliadau yn...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>