Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Pump i’r Penwythnos 27 Gorffennaf 2017

28/07/2017 14:31
Gig: Omaloma a Phalcons yn Conwy Falls, Pentrefoelas Mi fydd Candelas yn denu torf i Gorwen nos Sadwrn ar gyfer y digwyddiad blynyddol ar ôl y Sioe Frenhinol ‘Cneifio Corwen’, yn siediau Rhug...

Gig Pŵer Genod - dwy ochr i'r stori

27/07/2017 20:58
Mae casgliad o artistiaid a cherddorion benywaidd wedi cyhoeddi eu bod am ddod at ei gilydd i gynnal gig go wahanol yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, ym Môn fis Awst....

Pump i'r Penwythnos 21 Gorffennaf 2017

21/07/2017 10:06
Gig: Sesiwn Fawr Dolgellau – 21-23 Gorffennaf Nid Gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau gyffredin mohoni ‘leni, gan ei bod yn un arbennig i’r trefnwyr, â’i chynulleidfa flynyddol selog. Mae Sesiwn Fawr...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>