Search site


Tocynnau Gwobrau'r Selar

 
Mae tocynnau Gwobrau'r Selar ar werth nawr! 
 
Unwaith eto eleni rydym wedi gwneud pob ymdrech i gadw pris tocynnau'r digwyddiad mor isel â phosib. Mae'r pris tocynnau wedi codi o'r pris cynnar (£12) i'r pris llawn o £15 ers dydd Sadwrn 4 Chwefror.
 
Ble ga'i docyn? 
 
Gallwch archebu tocynnau am ddim ond £15 yr un isod, gan dalu gyda chyfrif Paypal neu gyda'ch cerdyn banc. Mae modd i chi archebu hyd at 5 tocyn ar y tro, a byddwn yn postio'r tocynnau i chi cyn y digwyddiad - sylwer bod cost gweinyddol a phostio ynghlwm â hyn, ond yr un yw'r pris wrth archebu 1 neu 5 tocyn, felly beth am archebu tocynnau i'ch ffrindiau yr un pryd i arbed arian a rhywfaint ar yr amgylchedd.
 
Bydd tocynnau hefyd ar gael i'w prynu ymlaen llaw mewn nifer o siopau (manylion isod).
 
Archebu tocynnau arlein
 
Mae'r siop docynnau ar-lein AR GAU bellach. Galwch dal brynu tocynnau o'r siopau isod.
 

 

Siopau sy'n gwerthu Tocynnau
 
Mae modd i chi brynu tocynnau Gwobrau'r Selar mewn nifer o siopau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru:
 
- Swyddfa UMCA, Aberystwyth
 
 

Gig Cyfraniad Arbennig Geraint Jarman

Ar nos Wener 17 Chwefror, bydd enillydd gwobr 'Cyfraniad Arbennig' Gwobrau'r Selar eleni, Geraint Jarman, yn perfformio set arbennig yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth. Gyda chefnogaeth gan yr ardderchog The Gentle Good, dyma gig arwyddocaol na fyddwch eisiau ei golli. 
 
Mae'r siop docynnau arlein ar gyfer y gig AR GAU bellach. Gallwch dal brynu tocynnau o Siop Inc yn Aberystwyth, neu o swyddfa UMCA, Aberystwyth.
 
Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar werth yn Siop Inc, Aberystwyth, hefyd.