Search site


Tocynnau Gwobrau'r Selar

 
Mae tocynnau Gwobrau'r Selar ar werth nawr! 
 
Unwaith eto eleni rydym wedi gwneud pob ymdrech i gadw pris tocynnau'r digwyddiad mor isel â phosib. Mae modd prynu tocynnau am y pris cynnar o £13 ar hyn o bryd, ond byddan nhw'n codi i'r pris llawn, sef £17 yn nes at ddyddiad y Gwobrau.
 
Ble ga'i docyn? 
 
Gallwch archebu tocynnau am ddim ond £13 yr un isod, gan dalu gyda chyfrif Paypal neu gyda'ch cerdyn banc. Mae modd i chi archebu hyd at 5 tocyn ar y tro, a byddwn yn postio'r tocynnau i chi cyn y digwyddiad - sylwer bod cost gweinyddol a phostio ynghlwm â hyn, ond yr un yw'r pris wrth archebu 1 neu 5 tocyn, felly beth am archebu tocynnau i'ch ffrindiau yr un pryd i arbed arian a rhywfaint ar yr amgylchedd.
 
Bydd tocynnau hefyd ar gael i'w prynu ymlaen llaw mewn nifer o siopau yn y man - manylion i ddilyn yn fuan.
 
Archebu tocynnau arlein
 
Gallwch archebu tocynnau Gwobrau'r Selar ar-lein trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod.
 
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="FRU7LV7Q6Z7Y6">
<table>
<tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Sawl tocyn / how many tickets">Sawl tocyn / how many tickets</td></tr><tr><td><select name="os0">
<option value="1 x tocyn / ticket">1 x tocyn / ticket £13.00 GBP</option>
<option value="2 x tocyn / ticket">2 x tocyn / ticket £26.00 GBP</option>
<option value="3 x tocyn / ticket">3 x tocyn / ticket £39.00 GBP</option>
<option value="4 x tocyn / ticket">4 x tocyn / ticket £52.00 GBP</option>
<option value="5 x tocyn / ticket">5 x tocyn / ticket £65.00 GBP</option>
</select> </td></tr>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="GBP">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – The safer, easier way to pay online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="FRU7LV7Q6Z7Y6">
<table>
<tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Sawl tocyn / how many tickets">Sawl tocyn / how many tickets</td></tr><tr><td><select name="os0">
<option value="1 x tocyn / ticket">1 x tocyn / ticket £13.00 GBP</option>
<option value="2 x tocyn / ticket">2 x tocyn / ticket £26.00 GBP</option>
<option value="3 x tocyn / ticket">3 x tocyn / ticket £39.00 GBP</option>
<option value="4 x tocyn / ticket">4 x tocyn / ticket £52.00 GBP</option>
<option value="5 x tocyn / ticket">5 x tocyn / ticket £65.00 GBP</option>
</select> </td></tr>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="GBP">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – The safer, easier way to pay online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>
 
 

 

Siopau sy'n gwerthu Tocynnau
 
Mae modd i chi brynu tocynnau Gwobrau'r Selar mewn nifer o siopau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru:
 
MANYLION SIOPAU I DDILYN YN FUAN
 
 

Gig Cyfraniad Arbennig Geraint Jarman

Ar nos Wener 16 Chwefror, byddwn unwaith eto'n cynnal gig i ddathlu gwaith enillydd gwobr 'Cyfraniad Arbennig' Gwobrau'r Selar eleni. Byddwn yn cyhoeddi union fanylion hyn yn y man.