Search site


Rhestrau Hir Gwobrau'r Selar Longlists 2016

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr - ewch ati i fwrw'ch pleidlais. Os nad oes gennych gyfrif Facebook, yna gallwch bleidleisio dros ebost - dewiswch un o bob categori isod, a gyrru eich dewisiadau i ni - gwobrau-selar@outlook.com

 

Cân Orau / Best Song

Llenyddiaeth - Cpt Smith

Lle’r Awn i Godi Hiraeth - Cowbois Rhos Botwnnog

Gweld y Byd Mewn Lliw – Band Pres Llareggub

Ha Ha Haf – Omaloma

Promenad - Ysgol Sul

Suddo – Yr Eira

Helo Hiraeth – Geraint Jarman

Cyn i’r Lle Ma Gau – Y Bandana

Canfed Rhan – Candelas

Hir Pob Aros – Ysgol Sul

Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

 

Gwaith Celf Gorau / Best Artwork

Briw – Uumar

5 – I Ka Ching

IV - Cowbois

Fel Ton Gron – Bandana

Ruins / Adfeilion –The Gentle Good

Kurn – Band Pres Llareggub

 

Hyrwyddwyr Gorau   / Best Promoter

Maes B

Nyth

 4 a 6

Gorwelion 

Clwb Ifor Bach

Cymdeithas yr Iaith

Neuadd Ogwen

 

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau / Best Music Presenter

Griff Lynch

Huw Stephens

Lisa Gwilym

Geth a Ger

Tudur Owen

Welsh Whisperer

 

Artist Unigol Gorau / Best Solo Artist

Alun Gaffey

Geraint Jarman

Gentle Good

Gwenno

Yws Gwynedd

Alys Williams

Gwilym Bowen Rhys

Welsh Whisperer

 

Digwyddiad Byw Gorau / Best Live Event

Gig y Pafiliwn, Steddfod Y Fenni

Maes B, Eisteddfod Y Fenni

Tafwyl

Gig Olaf Y Bandana - Neuadd y Farchnad, Caernarfon

Gŵyl Nôl a Mla’n

Gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Steddfod Meifod

Gŵyl Crug Mawr

 

Band neu Artist Newydd Gorau / Best Breakthrough Act

Chroma

Argrph

Cadno

Hyll

Ffracas

Brython Shag

Rifleros

Magi Tudur

 

Band Gorau / Best Band

Y Bandana

Cpt Smith

Cowbois Rhos Botwnnog

HMS Morris

Sŵnami

Candelas

Band Pres Llareggub

Yr Ods

 

Offerynnwr Gorau / Best Instrumentalist

Merin Lleu (Band Pres Llareggub)

Robin Llwyd Jones (Y Bandana + mwy)

Alun Gaffey

Osian Williams (Candelas / Cowbois Rhos Botwnnog / Siddi + mwy)

R.Seiliog

Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana / Plu)

Meic Stevens

Sion Owens (Y Bandana / Uumar + mwy)

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau  / Best Music video

Afalau – Rogue Jones (Ochr 1 - cyfarwyddwyd gan Ryan Eddleston)

Walia Gwalia – Brython Shag (Ochr 1 - Cyfarwyddwyd gan SSP Media) 

Dauddegwyth – Y Niwl (Ochr 1 –cyfarwyddwyd gan Siôn Glyn) 

Sgrîn – Yws Gwynedd (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Storm and Shelter) 

Saim Gwahanol – Mr Huw (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Rhys Llwyd) 

Y Ddawns – Ani Glass (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Dyl Goch) 

Tunguska – Oblong (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan)  

Gogoneddus yw y Galon – Rogue Jones

Dim – Topper (Cyfarwyddwyd gan Hedydd Ioan)

Yr Eira – Suddo (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan Gwyn Eiddior)  

Datblygu - Llawenydd Diweithdra (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Turrell Brothers)  

Accu - Adain Adain (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Eilir Pierce)  

Croeso - Band Pres Llareggub (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Hywel Griffith)

Tywod – Argrph (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan Nico Dafydd)

Bing Bong – Super Furry Animals (Cyfarwyddwyd gan Mark James Works)

Tonnau – Panda Fight

 

Record Hir Orau / Best LP (Album or mini-album)

Alun Gaffey

IV – Cowbois Rhos Botwnnog

Fel Tôn Gron – Y Bandana

Brython Shag

Anian – 9Bach

Chwyldro – Jambyls

Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman

Kurn – Band Pres Llareggub

O Groth y Ddaear – Gwilym Bowen Rhys

Am Be Wyt Ti’n Aros? – Rifleros

Golau Isel - Plyci

Bendith

Ruins / Adfeilion – The Gentle Good

Fforesteering – CaStLeS

Gwna Dy Feddwl I Lawr – Mr Huw

Y Dyn o Gwmfelin Mynach – Welsh Whisperer

5 – I Ka Ching

 

Record Fer Orau / Best Short Record (EP o’r Single)

Un Ffordd - Mr Phormula

Tân – Calfari

Briw – Uumar

Ti Sydd ar fy Meddwl – Tigana

Cefn y Grug – Bromas 

Oblong

Drysa – Fleur de Lys

Gan Bwyll – Magi Tudur

Alffa

Niwl – Ffracas

Alligator – Tusk

Carcharorion EP

Suddo – Yr Eira

Cofia Anghofio – Fleur de Lys

Ha Ha Haf – Omaloma

Chwyddwydr – Gramcon

Llenyddiaeth – Cpt Smith

Disgwyl am y Wawr – Chwalfa

Datod - Chroma

Yr Ochr Arall – Rifleros

Gwely Plu – Elin Fflur

Y Ddawns – Ani Glass

Diwedd Gwanwyn Tragwyddol Max Rockatansky – Hyll

Ysgol / Camau Gwag – Hyll / Cadno

Hiroes dy Wen – Griff Lynch

Tywod – Argrph

Cloddio Unterdach – R. Seiliog

Pwysau – Adwaith

Anrheoli – Yws Gwynedd