Search site


Rhestrau Hir 2015

 
Dyma'r rhestrau hir ar gyfer pleidlais Gwobrau'r Selar 2015. I fod yn gymwys, mae'n rhaid i gynnyrch gynnwys o leiaf 50% o gerddoriaeth iaith gymraeg.
 
Os oes unrhyw gynnyrch cymwys ar goll o'r rhestr gynnyrch (h.y. rhestr Record Hir neu Record Fer), rhowch wybod i ni cyn gynted a phosib trwy ebostio gwobrau-selar@outlook.com ac fe wnawn ni eu hychwanegu at y bleidlais.
 
Mae rhestrau hir y categoriau wedi'u dewis gan  Banel Gwobrau'r Selar eleni, yn dilyn cyfnod o enwebiadau cyhoeddus. Cliciwch yma i ddysgu mwy am ganllawiau Gwobrau'r Selar.
 
Dilynwch y ddolen yma i fwrw pleidlais, mae gofyn i chi wneud hynny gan ddefnyddio eich cyfrif Facebook. 
 

RECORDIAU HIR - Noddir gan Rownd a Rownd

Paid a Deud – Gildas (Mai) Albwm

Uwch Gopa’r Mynydd – Yucatan (Mehefin) Cryno albwm

Sŵnami – Sŵnami (Awst) Albwm

Yn y Dechrau – Y Trŵbz (Awst) Albwm

Elixir – Elidir Jones (Awst) Albwm

Mwng - Band Pres Llareggub (Hydref) Albwm

Gwrthgyferbyniad - Neil Rosser a'r Band

VU - Rogue Jones (Tachwedd) Albwm

Tir a Golau – Plu (Tachwedd) Albwm

Dulog - Brigyn (Rhagfyr) Albwm

Porwr Trallod - Datblygu (Rhagfyr) Albwm

 

RECORDIAU BYR (Senglau / EPs) - Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae’r Angerdd Yma yn Troi yn Gas – Breichiau Hir (Mawrth) EP

Dal i Frwydro – Osian Howells (Mawrth) Sengl

Machlyd Haul – Ysgol Sul (Mawrth) Sengl

Bradwr – Band Pres Llareggub (Ebrill) EP

Nirfana – HMS Morris (Ebrill) Sengl

Nôl ac Ymlaen – Calfari (Mai) EP

Les Soeurs – Carw (Mehefin) EP

Penwythnos Heulog – Dan Amor (Mehefin) Sengl

Dy Anadl Di / Pan Ddaw Yfory - Yws Gwynedd (Mehefin) Sengl

Heneiddio – Uumar (Mehefin) Sengl dwbl A

Ffôl / Little Things - Ani Glass (Gorffennaf) Sengl

Hadyn – Y  Reu (Gorffennaf) EP

Ffynhonnel Ffôl – Terfysg (Awst) EP

Un ar ôl y Llall – Y Cledrau (Awst) EP

Du Llun – Mr Huw (Awst) EP

Tymbal (Awst) EP

Heddwch a Helynt – Roughion (Medi) EP

Byw - Chwalfa (Medi) EP

Inca  (Medi) EP

I Lygaid yr Haul – Clinigol (Medi) Sengl

Trên ar y Cledrau – Art Bandini (Medi) Sengl

Ble’r Aeth yr Haul / Hiroes i’r Drefn – Yr Ods (Hydref) Sengl dwbl A

Dieithriaid - Yr Angen (Hydref) EP

Huno - Ysgol Sul (Rhagfyr) EP

Dwyn y Dail - Patrobas (Rhagfyr) EP

 

CÂN ORAU - Noddir gan Ochr 1

Mhen i'n Troi - Y Reu                                     

Aberystwyth yn y Glaw - Ysgol Sul           

Trwmgwsg – Sŵnami                                    

Melynllyn – Anelog                                        

Foxtrot Oscar - Band Pres Llareggub       

Gwell 'Na Hyn - Y Reu                                    

Nirfana – HMS Morris                                   

Hiroes i’r Drefn  - Yr Ods                               

Heneiddio – Uumar                                       

Machlud Haul – Ysgol Sul                             

 

HYRWYDDWYR GORAU

Twrw                                    

Maes B                                

4a6                                        

Gorwelion                          

Mafon                                 

Cymdeithas yr Iaith        

Nyth                                     

 

CYFLWYNYDD GORAU - Noddir gan Heno

Griff Lynch                                         

Lisa Gwilym                                       

Georgia Ruth Williams                   

Michael Aaron Hughes                 

Guto Rhun                                         

Huw Stephens                                 

Heledd Watkins                               

Dyl Mei                                                

               

ARTIST UNIGOL GORAU - Noddir gan Rondo

Gwenno                                             

Yws Gwynedd                                  

Casi                                                       

Welsh Whisperer                            

Mr Huw                                               

Y Pencadlys                                       

Aled Rheon                                       

 

BAND NEWYDD GORAU - Noddir gan Gorwelion

Cpt Smith                                           

Band Pres Llareggub                      

Anelog                                                 

Uumar                                                 

Terfysg                                                

Fi a Fo                                                  

Hyll                                                        

Estrons                                

 

DIGWYDDIAD BYW GORAU - Noddir gan Stiwdio Gefn

Maes B                                

Tafwyl                                  

Gig Candelas, Sbectol a Mr Phormula - Frân Wen                                             

Gwyl Gopr Amlwch        

Gwyl Nôl a Mlan              

Gŵyl Crug Mawr             

Twrw Trwy’r dydd          

 

OFFERYNWR GORAU - Noddir gan Coleg Ceredigion

Owain Roberts – Band Pres Llareggub                                                   

Billy Morley - Y Ffug                                                       

Guto Howells - Yr Eira                                                    

Gwilym Bowen Rhys - Plu/Bandana                        

Mei Gwynedd - Sibrydion, Endaf Gremlin, a.y.b.              

Pat Morgan – Datblygu                                                 

Robin Jones – Y Bandana                                             

 

GWAITH CELF GORAU - Noddir gan Y Lolfa

Mae'r Angerdd Yma'n Troi'n Gas - Breichiau Hir 

Heneiddio – Uumar                                                                       

Les Soeurs – Carw                                                                          

Dulog – Brigyn                                                                                  

Dieithriaid - yr Angen                                                                    

Sŵnami – Sŵnami                                                                          

VU – Rogue Jones                                                                          

Resbiradaeth – Cpt Smith                                                            

 

BAND GORAU - Noddir gan Brifysgol Aberystwyth                                            

Y Reu                                                    

HMS Morris

Sŵnami                                               

Band Pres Llareggub                      

Candelas                                             

Plu                                                         

Ysgol Sul                                              

Breichiau Hir       

 

FIDEO CERDDORIAETH GORAU - Noddir gan S4C

Hiroes i’r Drefn – Yr Ods

Hawdd – Aled Rheon

Sŵn y Galon Fach yn Torri – Huw M

Actorion – Palenco

Eryri – Brigyn

Yr Afon – Alun Gaffey

Sais - Carcharorion

Gwalia – Gai Toms

Effaith Trowsus Lledar - Gwyllt

X1 - Plyci

Pan Ddaw’r Dydd - Saron

Y Garreg Ateb – The Joy Formidable

Nirfana – HMS Morris

Ble’r Aeth yr Haul – Yr Ods

Sebona Fi – Yws Gwynedd

Penwythnos Heulog - Dan Amor

Caeth i Ryddid - mr huw

Senglau’r Selar

Aberystwyth yn y Glaw – Ysgol Sul (Chwefror)

Mwg Bore Drwg – Henebion (Mawrth)

Neb yn Aros – Terfysg (Ebrill)

Resbiradaeth – Cpt Smith (Mai)

Meddwl ar Goll – Patrobas (Mehefin)

Llwybrau – Raffdam (Medi)

Terfyn – Y Galw (Hydref)