Search site


Rhestrau Hir Gwobrau'r Selar 2014

 

Mae pleidlais gyhoeddus Gwobrau'r Selar ar agor nawr. Mae modd i chi bleidleisio trwy Facebook trwy glicio ar y ddolen yma. Os nad ydych chi ar Facebook, dewiswch eich ffefryn ym mhob categori o'r rhestrau hir isod, a'u gyrru i ni ar ebost - yselar@live.co.uk. Mae'r bleidlais yn cau am 23:00 nos Wener 16 Ionawr. 

Bydd yr enillwyr i gyd yn cael eu datgelu yn nigwyddiad Gwobrau'r Selar yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth ar 21 Chwefror 2015. Tocynnau 'cyntaf i'r felin' ar werth ar Sadwrn.com nawr.

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1)

Ymollwng –Yr Eira

Trysor – Yr Eira

Mari Sal – Y Bandana

Neb ar ôl – Yws Gwynedd

Mae Na Le – Yws Gwynedd

Saethu Cnau – Palenco

Llosgwch y Tŷ i Lawr – Y Ffug

Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug

Haf – Y Reu

Merched Mumbai – Bromas

Golau Arall – Gwenno

Y Lleiafrifol - Mr Phormula

 

 

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)

Codi/\Cysgu – Yws Gwynedd

Neb – Uumar

Arthur – Plu

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug

Bodoli’n Ddistaw – Candelas

Colli Cwsg – Yr Eira

Brigyn 4

Castro

 

Hyrwyddwyr Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth)

4 a 6

Mafon

Gŵyl Gwydir

Guto Brychan

Cymdeithas yr Iaith

Klep Dim Trep

 

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Heno)

Dyl Mei

Geth a Ger

Gwenno Saunders

Lisa Gwilym

Griff Lynch

Gergia Ruth Williams

 

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo)

Kizzy Crawford

Yws Gwynedd

Gwenno

Tom ap Dan

The Gentle Good

Elin Fflur

Casi Wyn

Gildas

 

Band neu Artist Newydd (Noddir gan BBC Radio Cymru )

Ysgol Sul

Chwalfa

Estrons

Tymbal

Y Trŵbz

Palenco

Fleur de Lys

 

Digwyddiad Byw (Noddir gan Y Stiwdio Gefn)

Gŵyl Gwydir

Maes B

Gŵyl Crug Mawr

Sesiwn Fawr Dolgellau

Gŵyl Tafwyl

Y Ddawns Rhyng-gol

Gŵyl Arall

 

Band Gorau (Noddir gan Gorwelion)

Candelas

 Y Bandana

Sŵnami

Y Ffug

Yr Eira

Bromas

Endaf Gremlin

Y Reu

 

Fideo Gorau (Noddir gan S4C)

Yr Wylan Fry – The Gentle Good (Jammy Custard)

Deud y byddai’n disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog (Ochr 1 – On Par)

Sgwenna dy Stori – Elin Fflur (Sion Griffiths)

Gwenwyn - Sŵnami  (Storm+Shelter)

Sŵn Clo – Mwnci Nel (

Cynt a’n Bellach – Candelas (Gorwelion – Ryan Owen)

Braf Dy Fywyd – Losin Pwdr (Ochr 1 – Sion Mali)

Poeni am Billy – Y Pencadlys (Ochr 1 – Gwyn Eiddior)

Chwarae Hi’n Saff – I Fight Lions (Ochr 1 – Iwan Pitts)

Dagrau – Carw (Llaima Mali Cárdenas)

(Rhestr lawr o fideos 2014

 

Recordiau Hir 2014 (Noddir gan Rownd a Rownd)

Rainhill Trials – Dan Amor (Ionawr)

I’r – Bur Hoff Bau (Mawrth)

Cymud – Mr Phormula (Mawrth)

Dail y Gaeaf – Saron (Mawrth)

Tincian – 9Bach (Mawrth)

Heulwen o Hiraeth – Al Lewis (Ebrill)

I’r Dim – Llwybr Llaethog (Mai)

Cam 1 – Amlgyfrannog (Mehefin)

Codi /\ Cysgu – Yws Gwynedd (Mehefin)

Cynefin Cae Gwyn – Amlgyfrannog (Mehefin)

Erbyn Hyn – Datblygu (Mehefin)

Titw Tomos Afiach – Tom ap Dan (Mehefin)

Let me tell you a story called Taan yn fy mola – Huwbobs Pritchard (Gorffennaf)

Aflonydd – Gwyllt (Gorffennaf)

Planu Hedyn Cariad – Welsh Whisperer (Gorffennaf)

Gimig – Mwnci Nel (Awst)

Endaf Gremlin (Awst)

Dacw’r Tannau – Chris Jones (Medi)

Lleuad Llawn – Elin Fflur (Tachwedd)

Y Dydd Olaf – Gwenno (Tachwedd)

Dere Mewn – Colorama (Tachwedd)

Brigyn 4 – Brigyn (Tachwedd)

Cysgu – Dewi Williams (Tachwedd)

Codi’n Fore – Bromas (Rhagfyr)

Candelas (Rhagfyr)

Dwyn yr Hogyn Nôl - Geraint Jarman (Rhagfyr)

 

Recordiau Byr 2014 (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg)

Bach yn Ryff  - Jamie Bevan a’r Gweddillion (Ionawr) EP

Castro (Chwefror) EP

Aoesheddwch – Gramcon (Chwefror) EP

Chwarae CuddioBreichiau Hir (Chwefror) Sengl

Ymollwng – Yr Eira (Chwefror) Sengl

Yr Euog – Yr Eira (Mawrth)

Palu Tyllau – Breichiau Hir (Mawrth) Sengl

Darnau Bach / Haf – Y Reu (Ebrill) Sengl

Effaith Trowsus Lledar – Gwyllt (Ebrill) Sengl

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug (Ebrill) EP

Byth yn Agor – Breichiau Hir (Ebrill) Sengl

Difaru Dim Byd – Fleur de Lys (Ebrill) Sengl

Merched Mumbai – Bromas (Mai) Sengl

Twrch / Weithiau – Tymbal (Mai) Sengl

Dal Dy Wên – Talmai (Mai) Sengl

Arthur – Plu (???) Sengl

Crafangau – Fleur de Lys ( Mehefin) Sengl

Cysgod Cyfarwydd – Mellt (Gorffennaf ) EP

Câr dy Henaint – Losin Pwdr (Gorffennaf) EP

Gadael y Gorffennol – Lowri Evans (Gorffennaf) EP

Beth / Saethu Cnau – Palenco (Awst) Sengl

Tangnefedd – Twmffat  (Awst) EP

Cynt a’n Bellach – Candelas (Awst) Sengl

Dim Cyfrinach – Candelas (Awst) Sengl

Cynnydd / Gwenwyn – Sŵnami (Medi) Sengl

Colli Cwsg – Yr Eira (Tachwedd) EP

Neb – Uumar (Tachwedd) EP

Mari Sal / Tafod y Tonnau – Y Bandana (Tachwedd) Sengl

Bywyd BrafFleur de Lys (Rhagfyr) EP

Hiraeth - Carcharorion (Rhagfyr) EP

 

Categori Newydd - 'Offerynnwr Gorau' (Noddir gan Goleg Ceredigion)

Dyma gategori newydd eleni, ac er mai panel Gwobrau'r Selar fydd yn dewis yr enillydd, mae croeso i chi gynnig enwebiadau trwy ebostio yselar@live.co.uk.
 

*Mae'r rhestr yma'n un mor gyflawn â phosib a bydd pob un ar y rhestr hir fydd yn mynd i'r bleidlais gyhoeddus - plîs rhowch wybod os oes record ar goll o'r rhestr trwy ebostio gwobrau-selar@outlook.com

I fod yn gymwys ar gyfer Gwobrau'r Selar, rhaid i'r cynnyrch gynnwys o leiaf 50% o gerddoriaeth Cymraeg, a fod wedi eu rhyddhau'n swyddogol yn 2014.