Search site


Article archive

Ani Glass - albwm cyntaf ar y gweill

19/10/2017 22:08
Mae’r artist pop electroneg, Ani Glass, wedi datgelu i’r Selar ei bod wrthi’n gweithio ar ei halbwm cyntaf ar hyn o bryd. Rhyddhaodd Ani ei EP cyntaf, Ffrwydrad Tawel, yn mis Ebrill eleni ar Recordiau Neb, cyn mynd ati i gyhoeddi fersiwn newydd o’r casgliad byr, gyda’r caneuon wedi eu hail-gymysgu...

Albwm Casset allan ddiwedd Hydref

17/10/2017 12:18
Mae’r grŵp Casset wedi datgelu bydd eu halbwm cyntaf allan yn swyddogol ddiwedd y mis. Bydd y record yn rhannu enw’r grŵp, fel yr eglura’r aelodau - “gan mai ein halbwm cyntaf fydd o, oedda ni’n meddwl jyst ei alw’n Casset i gael ein henw allan”. Mae’r aelodau’n cynnwys tri brawd o Sir Drefaldwyn,...

Taith atgyfodi Ffenesti

16/10/2017 22:39
Bydd rhai o ddarllenwyr Y Selar yn cofio bod  y grŵp electroneg o'r 1980au, Ffenestri, wedi ail-ffurfio dros yr haf ar gyfer gig yng Ngŵyl Arall.  Nawr, maent wedi cyhoeddi manylion taith ‘Electro Cymru’ fydd yn cynnwys y grŵp Celwyddau (Panda Fight gynt) fel cefnogaeth iddynt.  Fel...

Pump i’r Penwythnos 13/10/17

13/10/2017 13:49
Gig: Twrw a Femme - Adwaith, Marged, Serol Serol, DJ Gwenno, Patblygu – Clwb Ifor Bach Mae digwyddiadau all fod yn un hanesyddol dan sylw’r penwythnos yma, wrth i Serol Serol chwarae eu gig cyntaf erioed! Byddan nhw’n chwarae fel rhan o noson ar y cyd rhwng Twrw a Femme yng Nghlwb Ifor Bach heno...

Adolygiad: Ddoe, Heddiw a ’Fory - Candelas

11/10/2017 21:32
O’r nodyn cyntaf mae’r sengl newydd yma gan Candelas yn swnio’n ffresh ond eto’n gyfarwydd i ni fel sŵn arbennig y band. Dydi hon ddim mor drymaidd â thraciau fel ‘Anifail’ neu ‘Cadno’, sydd yn rhoi mwy o le i’r iaith gyfoethog mae Candelas yn ei ddefnyddio i gyfleu stori ac emosiwn y gân. Unwaith...

Adolygiad: Cylchoedd yn y pridd - Gwyllt

11/10/2017 21:27
Mae cân newydd Gwyllt yn sengl wych, yn funky a bachog gyda rapio yn arddull Genod Droog. Cyfansoddodd Amlyn Parry’r gân ar ôl sylweddoli cyn lleied roedd o’n ei wybod am ei ardal ei hun. Gyda sain sy’n atgoffa rhywun o Pep Le Pew mae’n amlwg fod y grŵp hwnnw wedi dylanwadu ar Gwyllt, a’r geiriau...

Pump i’r Penwythnos 06/10/17

06/10/2017 10:08
Gig: Twrw – Gwilym Bowen Rhys, Patrobas a Glain Rhys - Clwb Ifor Bach, Caerdydd Dipyn o bethau’n mlaen ar gyfer penwythnos mawr y pêl-droed yr wythnos hon. Mae’r dewis yn ymestyn o noson dawel gyda phowlen o lobsgows a llais hyfryd Alys Williams ar un pegwn, i sets DJ tan oriau man y bore gyda...

Fideo sengl newydd W H Dyfodol

04/10/2017 15:58
Fe ryddhawyd fideo newydd gan W H Dyfodol, band Haydon Hughes, (Y Pencadlys, Land of Bingo gynt)  gan Ochr 1/Hansh yn ddiweddar, ac rydan ni'n awyddus iawn i chi ddilynwyr Y Selar gael cip arno os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. W H Dyfodol ydy prosiect diweddaraf yr enigma Haydon, a...

Marathon Roc - cyfle unigryw i gerddorion ifanc

04/10/2017 15:56
Mae cwrs arbennig yn cael ei gynnal yn y Galeri yng Nghaernarfon rhwng 31 Hydref a 3 Tachwedd ar gyfer pobl ifanc rhwng yr oedran 13-25 sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth. Marathon Roc ydy enw’r cwrs a gynhelir yn ystod hanner tymor yr Hydref, ac mae ar agor i fandiau ac unigolion. Cwrs dros...

Pump i’r Penwythnos 29/09/17

29/09/2017 12:32
Gig: Twrw - Yr Eira, Y Cledrau, Yr Oria – Twrw, Clwb Ifor Bach Mae’n benwythnos boncyrs o brysur wythnos yma, efo dwy ŵyl yn cael eu cynnal yn y de, sef Gŵyl Ymylol Abertawe, a Gŵyl y Cynhaeaf yn Aberteifi. Y Niwl fydd yn cau’r ŵyl yn Aberteifi, efo Gwilym Bowen Rhys a Lowri Evans a Lee Mason yn...
Items: 1 - 10 of 390
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>