Search site


Article archive

Lansio podlediad cerddoriaeth Y Sôn

24/08/2017 08:11
Mae blog cerddoriaeth Sôn am y Sîn wedi lansio podlediad newydd sy’n trafod cerddoriaeth Gymraeg gyfoes yr wythnos hon. ‘Y Sôn’ ydy enw’r podlediad newydd ac mae modd i chi wrando arno, neu danysgrifio i’r ffrwd trwy iTunes neu Soundcloud. Chris Roberts a Gethin Griffiths sy’n gyfrifol am flog Sôn...

Chwalfa’n chwalu

22/08/2017 08:44
Mae’r grŵp o Fangor, Chwalfa, wedi dweud wrth Y Selar eu bod nhw wedi penderfynu dod â’r band i ben. Perfformiodd y grŵp am y tro olaf yn eu gig yng Nghaffi Maes B ar faes Eisteddfod Môn ddydd Llun, 7 Awst. Er hynny, dywed ffryntman y grŵp, Elis Derbyshire mai nid dyna’r olaf y byddwn ni’n clywed...

Carwyn Ellis yn falch o lwyddiant Bendith

21/08/2017 21:07
Bydd y rhan fwyaf sy’n darllen yr erthygl yma’n gwybod mai Bendith oedd enillydd gwobr Albwm Gymraeg y flwyddyn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Bydd y rhai sy’n darllen Y Selar, a gwefan Y Selar yn rheolaidd yn gwybod pwy yn union ydy Bendith hefyd, ond i’r rhai sydd ddim mor selog dylid egluro...

EP newydd Ffracas allan rŵan

19/08/2017 08:22
Ar ôl wythnos brysur yn y ‘Sdeddfod - mae EP Ffracas, Mae’r Nos yn Glos ond Does Dim Ffos Rhwngtha Ni, o’r diwedd wedi ei ryddhau yn swyddogol ar label I Ka Ching ddydd Mercher. Er mai band Cymharol newydd ydy mae’r pedwar aelod - Sion Adams (gitâr), Jac Williams (gitâr fas a llais), Owain Lloyd...

Pump i’r Penwythnos 18/08/17

18/08/2017 08:59
Gig: Gŵyl y Dyn Gwyrdd – Crughywel, Bannau Brycheiniog Does dim amser i garedigion cerddoriaeth orffwys ar ôl wythnos brysur ym Môn, wrth i Ŵyl y Dyn Gwyrdd gael ei gynnal yn syth ar ôl yr Eisteddfod ‘leni. Mae artistiaid Cymraeg megis Alys Williams, Alun Gaffey, Palenco, Plu, Cowbois Rhos...

Rhyddhau sengl gyntaf Gwilym

16/08/2017 21:49
Mae’r band ifanc newydd o Fôn ac Arfon, Gwilym, wedi rhyddhau eu cynnyrch cyntaf ar ffurf y sengl ‘Llyfr Gwag’. Y bwriad gwreiddiol oedd rhyddhau’r gân newydd erbyn y Steddfod, oedd yn eu gardd gefn eleni wrth gwrs, ond fe gymerodd nes heddiw (16 Awst) iddi ymddangos ar Soundcloud a Youtube. Roedd...

Alffa sydd flaena’

16/08/2017 14:05
Rydan ni’n hoffi meddwl ein bod ni’n gallu adnabod talent a photensial yma yn Y Selar. A theg dweud ein bod ni’n falch iawn o weld ein ffydd ym mhotensial Alffa’n cael ei ategu wrth i’r grŵp ifanc o Lanrug gipio teitl Brwydr y Bandiau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ddydd Mercher...

Brython Shag - Pobl Gorllewinol Hapus

14/08/2017 21:26
Rhywbeth allech chi fod wedi colli yng nghanol holl fwrlwm yr Eisteddfod wythnos diwethaf oedd y ffaith bod Brython Shag wedi rhyddhau sengl newydd. ‘Pobl Gorllewinol Hapus’ ydy enw’r sengl newydd ac fe’i rhyddhawyd ar y dydd Gwener cyn yr Eisteddfod, sef 4 Awst. Dyma gynnyrch diweddaraf y grŵp...

EP Ffracas allan wythnos yma

14/08/2017 14:12
Bydd y grŵp o Bwllheli, Ffracas, yn rhyddhau eu EP newydd yn swyddogol ar label I Ka Ching ar 16 Awst. Enw’r EP [sy’n bach o lond ceg deud gwir – gol.] ydy ‘Mae’r nos yn glos ond does dim ffos rhwngtha ni’, ac mae’n bosib bod rhai ohonoch chi wedi llwyddo i brynu copi gan aelodau Ffracas yn y...

Pump i’r Penwythnos 04/08/2017

04/08/2017 15:01
Gig: Daniel Lloyd a Mr Pinc yn Copa, Caernarfon – Sadwrn 5 Awst Er mwyn cychwyn y penwythnos yn iawn – be am fynd i Copa, Caernarfon heno i glywed Daniel Lloyd a Mr Pinc. Bydd y drysau’n agor am wyth, ac mae modd prynu tocynnau o flaen llaw ym Mhalas Print yn y Dre hefyd. Yn cefnogi hefyd bydd...
Items: 1 - 10 of 364
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>