Search site


Article archive

Pump i’r penwythnos 8/12/17

08/12/2017 14:59
Gig: Twrw: Parti Nadolig Libertino – ARGRPH, Names, Papur Wal Llawer o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar gyfer y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig unwaith eto ‘leni, ac mae digon o gigs i ddewis ohonyn nhw penwythnos yma. Nos Wener 8 Rhagfyr mae Euros Childs ac Adwaith yn chwarae yn Y Parot yng...

Pleidlais Gwobrau’r Selar ar agor

08/12/2017 10:13
Mae pleidlais gyhoeddus Gwobrau’r Selar ar agor! Fe wnaethom ni gyhoeddi’r newyddion fel sypreis arbennig yn ystod ein darllediad Facebook Live i lansio Llyfr Y Selar neithiwr. Cynhaliwyd y lansiad yn selar cartref llyfrau mwyaf y wlad, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth gyda Rhys...

I Ka Ching yn lansio prosiect Dydd Miwsig Cymru

04/12/2017 22:02
Mae label Recordiau I Ka Ching wedi cyhoeddi eu bod wedi dechrau prosiect fydd yn eu gweld yn recordio, a ffilmio fideos cerddoriaeth byw ar y cyd â Dydd Miwsig Cymru. Maent wedi cychwyn ar y prosiect wythnos diwethaf, gyda SSP Media yn ffilmio. Mae’r ffilmio a’r recordio’n cael ei wneud yn...

Fideo a chân newydd Los Blancos ar You Tube

04/12/2017 21:59
Mae Ochr 1 wedi llwytho fideo newydd i’r gân ‘Dadgysylltu’ gan Los Blancos ar eu sianel YouTube. Fe grëwyd y fideo gan y cyfarwyddwr ffilm Nico Dafydd, gan ddefnyddio sganiwr a chamera i greu dros 700 o ddelweddau o’r band dros ddau ddiwrnod. Bu’r band yn brysur yn creu yr hyn maent yn disgrifio...

Pump i’r penwythnos 1/12/17

01/12/2017 14:19
Gig: Twrw Nadolig: Candelas, Alffa, Pyroclastig – Clwb Ifor Bach Does dim y fath beth a gormod o ddigwyddiadau byw mewn un penwythnos, ond yn sicr, anodd fydd dewis pa ddigwyddiad i fynd iddo y penwythnos yma. Mae Gwenno Saunders a Machynlleth Sound Machine yn chwarae’n Redhouse Cymru, Merthyr...

Criw ifanc yn sefydlu Gigs y Gilfach Ddu

28/11/2017 21:39
  Mae criw o bobl ifanc o ardal Dyffryn Peris wedi ymuno i drefnu gigs cerddorol yn ardal Llanberis o dan yr enw Gigs y Gilfach Ddu. Gwnaed y penderfyniad wrth sylwi bod diffyg gigs yn yr ardal, a gweld bod cyfle i drefnu mwy o ddigwyddiadau cerddorol yn y fro. O ganlyniad, mae’r criw wedi...

Pump i’r penwythnos 24.11.17

24/11/2017 14:44
Gig: Blwyddyn Yn Nghwmni Neb: Twinfield, Ani Glass, Machynlleth Sound Machine – 25/11/17 Mae Recordiau Neb yn dathlu blwyddyn o fodolaeth y penwythnos yma, gan gychwyn hefo gig yn y Sustainable Studio, Caerdydd nos Sadwrn 25 Tachwedd. Bydd DJ Gareth Potter a DJ Bernie Conner hefyd yn troi tiwns...

Lansio Gwobrau’r Selar 2017

20/11/2017 10:15
Oes wir, mae blwyddyn arall wedi hedfan heibio, a’r amser wedi dod unwaith eto i ni lansio paratoadau un o ddigwyddiadau cerddorol mwyaf y flwyddyn – ydy, mae Gwobrau’r Selar ar y gweill. Am y chweched flwyddyn yn olynol rydan ni’n cynnal digwyddiad byw i ddathlu llwyddiant y sin dros y flwyddyn...

Pump i’r Penwythnos 17/11/17

17/11/2017 10:51
Gig: Y ddawns Ryng-gol - Yr Eira, Y Reu, The Barry Horns, Y Cledrau, Serol Serol, Mosco – Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Mae gig â lein-yp y byddwch chi’n wirion i’w golli’r penwythnos yma’n Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, sef y Ddawns Ryng-gol ar nos Sadwrn 18 Tachwedd. Bydd cyfle i glywed caneuon newydd...

Alffa nôl yn y stiwdio

16/11/2017 15:38
Newyddion da a gyrhaeddodd glustiau Y Selar yn ddiweddar ydy bod Alffa wedi bod wrthi’n gweithio ar gynnyrch newydd gyda Robin Llwyd yn stiwdio Sain, Llandwrog. Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus dros ben i Alffa wrth gwrs, wrth iddynt gipio teitl Brwydr y Bandiau yn Eisteddfod Genedlaethol...
Items: 1 - 10 of 410
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>