Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 
 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Jelo' gan Lastigband:

RHIFYN MIS Mehefin 2017 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis Mehefin allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

NEWYDDION

Pump i’r Penwythnos 27 Mai 2017

27/05/2017 00:32
Penwythnos Gŵyl y Banc...arall! Sy’n golygu llwyth o gigs, a danteithion cerddorol eraill. Dyma’n detholiad wythnosol... Gig: Twrw Trwy’r Dydd – Clwb Ifor Bach, Caerdydd – Sul 28 Mai Mae’n...

Candelas a HMS Morris yng Ngŵyl Fach y Fro

25/05/2017 12:08
Mae Candelas, HMS Morris ac Eadyth ymysg yr artistiaid sy’n perfformio yng Ngŵyl Fach y Fro ar Ynys y Barri fis Mehefin. Menter Bro Morgannwg sy’n gyfrifol am yr ŵyl ac fe fydd yn cael ei chynnal am...

Albwm a thaith Patrobas

25/05/2017 09:43
Mae’r grŵp gwerin o Ben Llŷn, Patrobas, wedi cyhoeddi y bydd eu halbwm cyntaf, ‘Lle awn ni nesa?’, allan cyn diwedd mis Mehefin eleni.   Patrobas ydy Wil...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>