Search site


 

 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Clêr yn y Briw' gan Y Gwenwyn:

RHIFYN MIS Tachwedd 2016 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis Tachwedd allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Pump i’r Penwythnos 02 Rhagfyr 2016

02/12/2016 14:52
Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rai bywiog o ran gigs a rhyddhau cynnyrch newydd. Does ‘na ddim gymaint o gynnyrch newydd allan yr wythnos hon, ond mae digon o gigs. Dyma ddetholiad Y Selar o...

Griff yn gigio’n Efrog Newydd

01/12/2016 13:42
Mae cyfle i unrhyw ddarllenwyr Y Selar sy’n byw yn Efrog Newydd weld ychydig o gerddoriaeth fyw prin yn iaith y nefoedd ar eu stepen drws nos Sadwrn (3 Rhagfyr). Y rheswm am hynny ydy bod Griff...

Yucatan ar daith ym mis Ionawr

29/11/2016 14:51
Mae Yucatan wedi cyhoeddi manylion taith yn ogystal ag albwm newydd ym mis Ionawr. Canwr The Charlatans, Tim Burgess, sy’n trefnu’r daith fel rhan o ymgyrch Independent Venues Week sy’n digwydd yn...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>