Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 
 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Eniwe' gan Omaloma:

RHIFYN MIS Mawrth 2017 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis Mawrth allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

NEWYDDION

Pump i’r Penwythnos 24 Mawrth 2017

24/03/2017 14:16
Ie, mae’r penwythnos ar y gorwel unwaith eto felly dyma’ch danteithion cerddorol wythnosol gan Y Selar.... Gig: Ffug a Brwydr y Bandiau – Clwb Canol Dre, Caernarfon – Gwener24 Mawrth Cwpl o gigs...

Cyhoeddi arlwy gerddorol Tafwyl 2017

23/03/2017 10:23
Mae Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi eu lein-yp cerddorol ar gyfer y digwyddiad eleni. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar Gaeau Llandaf am y tro cyntaf, a hynny ar 1-2 Gorffennaf ac mae’r...

Cyhoeddi dyddiad rhyddhau sengl Panda Fight

22/03/2017 17:03
Mae’r grŵp pop-electronig retro, Panda Fight, wedi cyhoeddi y byddan nhw’n rhyddhau eu hail sengl ar ddydd Sadwrn 1 Ebrill. Mae ‘Dawel yw y Dydd’ yn dilyn eu sengl gyntaf, ‘Tonnau’ a ryddhawyd...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>