Search site


 

 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Camau Gwag' gan Cadno:

RHIFYN MIS AWST 2016 - ALLAN NAWR! 

 
 

 

Rhifyn mis AWST allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Dros 100,000 wedi gwylio ‘Sebona Fi’

21/10/2016 14:12
Dros nos mae’r nifer sydd wedi gwylio fideo ‘Sebona Fi’ gan Yws Gwynedd wedi croesi 100,000, ac mae Y Selar yn amau bod hynny’n rhyw fath o record ar gyfer fideo cerddoriaeth Gymraeg. Bydd rhai...

Pump i’r Penwythnos 21 Hydref 2016

21/10/2016 13:53
Dyma’ch argymhellion cerddorol wythnosol gan griw Y Selar. Gig: HMS Morris, Chroma, Los Blancos, DJ Pentre Coll – Y Parot, Caerfyrddin. Nos Wener 21 Hydref Mae ‘na dipyn o ddewis o gigs ardderchog y...

Helpwch lenwi rhestr gynnyrch 2016

16/10/2016 22:13
Rydan ni unwaith eto'n paratoi ar gyfer Gwobrau'r Selar, sydd bellach wedi hen sefydlu ei le fel un o uchafbwyntiau calendr cerddorol Cymru.  Mae'r trefniadau ar gyfer y penwythnos ei hun ar y...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>