Search site


Gwobrau'r Selar - Pleidleisiwch nawr

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr. Bwrw'ch eich pleidlais.
 

Gwobrau's Selar - Tocynnau ar werth

Mae tocynnau Gwobrau'r Selar yn Aberystwyth ar 18 Chwefror 2017 ar werth nawr. 
Prynwch eich tocyn am y pris cynnar arbennig o £12 nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod. 
 
Sawl tocyn?
 
Nifer y tocynnau
 
 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Tonnau' gan Panda Fight:

RHIFYN MIS Tachwedd 2016 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis Tachwedd allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Cyhoeddi enwau bandiau cyntaf Gwobrau'r Selar

16/01/2017 20:19
Mae enwau'r artistiaid cyntaf fydd yn perfformio yng Nghwobrau'r Selar eleni wedi'i cyhoeddi.  Y pump enw sydd wedi eu henwi ydy: Ffracas - un o artistiaid ifanc mwyaf cyffrous y foment, a...

Pump i’r Penwythnos 13 Ionawr 2017

13/01/2017 14:50
Dyma’ch ffics cerddorol wythnos chi am yr wythnos. Gig: Cpt Smith, Breichiau Hir – The Parrot, Caerfyrddin. Gwener 13 Ionawr Dim llwyth o gigs yn digwydd penwythnos yma, ond yn ffodus iawn, mae ‘na...

Gwobr cyfraniad arbennig i Geraint Jarman

11/01/2017 19:45
Mae'r Selar yn falch iawn i gyhoeddi mai Geraint Jarman fydd yn derbyn gwobr 'Cyfraniad Oes' Gwobrau'r Selar eleni.  Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno iddo ar nos Wener 17 Chwefror wrth iddo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>