Search site


 

 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Siren' gan Lewys Meredydd:

RHIFYN MIS AWST 2016 - ALLAN NAWR! 

 
 

 

Rhifyn mis AWST allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Cyfweliad: Carwyn Ellis yn cyfri Bendith-ion

25/09/2016 21:41
Mae Carwyn Ellis yn un o’r cerddorion mwyaf talentog, ond diymhongar i ddod o Gymru dros y blynyddoedd diwethaf. I ni, mae’n fwyaf cyfarwydd fel ffryntman y grŵp pop amgen gwych Colorama. Mae hefyd...

Pump i’r Penwythnos 23 Medi 2016

23/09/2016 14:45
Isho’ch fics o bump peth cerddorol ar gyfer y penwythnos? Dyma fo... Gig: Candelas a Maffia Mr Huws – Neuadd Buddug, Y Bala (nos Wener 23/10/16)  Be well na gig Candelas ar eu hôm patsh? Ma...

Galw mawr am Georgia

22/09/2016 17:11
Mae’n ymddangos bod galw aruthrol am docynnau i berfformiadau byw Georgia Ruth Williams wrth iddi baratoi i ryddhau ei halbwm newydd ddechrau mis Hydref. Cyhoeddodd Clwb Ifor Bach heddiw eu bod am...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>