Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 
 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Jelo' gan Lastigband:

RHIFYN MIS Mawrth 2017 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis Mawrth allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

NEWYDDION

Lansiad EP Lastigband yn Pesda Roc

25/04/2017 17:12
Mae Lastigband, y grŵp sydd wedi gwreiddio o hedyn aelodaeth Sen Segur a Memory Clinic, yn rhyddhau eu EP cyntaf y penwythnos yma. Bydd lansiad swyddogol yr EP newydd,  sy’n cael ei ryddhau’n...

Sengl Yr Eira allan ddydd Gwener

25/04/2017 16:39
Bydd Yr Eira yn rhyddhau sengl gyntaf ei halbwm newydd ddydd Gwener yma, 28 Ebrill. Mae record hir gyntaf y grŵp a ffurfiodd yn wreiddiol ym Mangor yn cael ei rhyddhau ar label Recordiau I Ka Ching...

Methu troi cefn ar Names

22/04/2017 21:46
Wrth glywed nodyn cyntaf y piano ar ‘Backs Turned’, sengl gyntaf Names, mae dyn yn teimlo bod rhywbeth arbennig ar fin digwydd. Yna, wedi rhyw 20 eiliad, daw llais Ioan Hazell i roi ias lawr eich...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>