Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Lansio Gwobrau’r Selar 2017

20/11/2017 10:15
Oes wir, mae blwyddyn arall wedi hedfan heibio, a’r amser wedi dod unwaith eto i ni lansio paratoadau un o ddigwyddiadau cerddorol mwyaf y flwyddyn – ydy, mae Gwobrau’r Selar ar y gweill. Am y...

Pump i’r Penwythnos 17/11/17

17/11/2017 10:51
Gig: Y ddawns Ryng-gol - Yr Eira, Y Reu, The Barry Horns, Y Cledrau, Serol Serol, Mosco – Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Mae gig â lein-yp y byddwch chi’n wirion i’w golli’r penwythnos yma’n Undeb...

Alffa nôl yn y stiwdio

16/11/2017 15:38
Newyddion da a gyrhaeddodd glustiau Y Selar yn ddiweddar ydy bod Alffa wedi bod wrthi’n gweithio ar gynnyrch newydd gyda Robin Llwyd yn stiwdio Sain, Llandwrog. Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>