Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 
 

Trac yr wythnos

Dyma'n dewis o drac 'Pump i'r Penwythnos' yr wythnos hon - 'Eniwe' gan Omaloma:

RHIFYN MIS Mawrth 2017 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis Mawrth allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Enillwyr Gwobrau’r Selar: Y Bandana’n brif enillwyr

19/02/2017 09:26
Y grŵp a chwalodd ym mis Hydref, Y Bandana, oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar mewn noson gofiadwy arall yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth neithiwr. Cipiodd y grŵp o ardal Caernarfon bedair o wobrau ar...

Albyms Geraint Jarman

17/02/2017 18:31
Onibai eich bod wedi bod yn cysgu dan garreg ers rhyw fis, byddwch yn gwybod bod Y Selar yn dathlu’r cyfraniad enfawr Geraint Jarman i gerddoriaeth Gymraeg y penwythnos hwn. Fel rhan o ddigwyddiadau...

10 Uchaf – Caneuon Geraint Jarman

16/02/2017 23:37
Nos yfory yn Neuadd Pantycelyn fe fyddwn ni’n dathlu gyrfa anhygoel Geraint Jarman mewn gig i nodi ei wobr ‘Cyfraniad Arbennig’ yng Ngwobrau’r Selar eleni. Dros y ddeuddydd diwethaf buom yn cynnal...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>