Search site


Llongyfarchiadau i holl enillwyr Gwobrau'r Selar, a diolch i bawb am ddod!

Cliciwch am restr lawn enillwyr Gwobrau'r Selar. 

Gwrandewch ar gân orau Gwobrau'r Selar eleni, sef 'Trwmgwsg' gan Sŵnami.
 

RHIFYN MIS MEHEFIN 2016 - ALLAN NAWR! 

 

 

 

Rhifyn mis MEHEFIN allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Gwenno a Kate yn teithio Awstralia

15/07/2016 11:04
Bydd dwy o artistiaid amlycaf Cymru’n teithio yn Awstralia fis Hydref eleni. Cyhoeddwyr yr wythnos hon bod Gwenno i berfformio ar dri dyddiad yn Sydney, Perth a Melbourne. Bydd Cate le Bon hefyd yn...

Dechrau Taith Haf Y Bandana

09/07/2016 21:39
Fel Bryn Fôn yn Sioe Llandysul, a Chwis Pop Y Selar bnawn dydd Sadwrn olaf y Steddfod, mae taith haf Y Bandana bellach yn un o draddodiadau'r sin.  Mae'r pedwarawd o aral Y Felinheli, a...

Cerddoriaeth llwyfan perfformio Eisteddfod yr Urdd

19/05/2016 21:44
Am y bumed flwyddyn yn olynol, mae'r Selar yn falch iawn i gydweithio ag Eisteddfod yr Urdd i drefnu arlwy cerddoriaeth gyfoes ar y maes yn Y Fflint eleni.    Dechreuodd Y Selar drefnu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>