Search site


GWOBRAU'R SELAR

 
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i Wobrau'r Selar ar benwythnos 17-18 Chwefror - am benwythnos a hanner! Llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr, a diolch i bawb fu'n ran o'r trefniadau. Welwn ni chi gyd yng Ngwobrau'r Selar blwyddyn nesaf. 

 

 

 

Rhifyn mis Awst allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu darllenwch y fersiwn digidol isod

 

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn digidol ar Issuu Y Selar.

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Pump i'r Penwythnos 22/09/17

22/09/2017 22:00
Gig: Heather Jones - Marine, Criccieth Er ei bod hi’n benwythnos tawel wythnos yma o ran gigs, Criccieth yw’r lle i fod nos Sadwrn gyda Heather Jones yn hudo’r Marine. Tydi Heather ddim yn gigio mor...

Gig y Glas - cynnal enw Pantycelyn

21/09/2017 12:25
Wrth i’r myfyrwyr baratoi i ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth penwythnos yma, bydd ‘na gig go arbennig yn digwydd yn un o adeiladau mwyaf eiconig y dref fel rhan o firi Wythnos y Glas. Bydd Gig...

Cynnyrch ar y ffordd gan Pyroclastig

19/09/2017 22:07
Mae’r grŵp ifanc o Lŷn, Pyroclastig, wedi dweud wrth Y Selar eu bod nhw’n gobeithio bydd mwy o gynnyrch ar y ffordd ganddyn nhw cyn diwedd y flwyddyn. Bu’r aelodau’n sgwrs â’r Selar wrth iddyn nhw...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>