Search site


Llongyfarchiadau i holl enillwyr Gwobrau'r Selar, a diolch i bawb am ddod!

Cliciwch am restr lawn enillwyr Gwobrau'r Selar. 

Gwrandewch ar gân orau Gwobrau'r Selar eleni, sef 'Trwmgwsg' gan Sŵnami.
 

RHIFYN MIS AWST 2016 - ALLAN NAWR! 

 
 

 

Rhifyn mis AWST allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod I DDARLLEN Y RHIFYN AR Y WE

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Henebion – tri’n troi’n ddau

23/08/2016 21:59
Roedd hi’n dipyn o syndod i’r Selar, wrth daro mewn i Henebion ger Caffi Maes Bar fore Mercher y Steddfod Genedlaethol yn Y Fenni, i glywed bod y triawd bellach yn ddeuawd. Fyth ers i’r grŵp roc o...

Adolygiad: Drysa - Fleur de Lys

22/08/2016 18:27
Cyfrannwr newydd i'r Selar, Gethin Griffiths, sy'n adolygu ail EP y band o Fôn...   Roedd hi’n ymddangos ar un adeg fel bod grwpiau Môn yn prysur ffurfio genre pop roc eu hunain, ond erbyn...

Apêl am gitar coll Kizzy

14/08/2016 21:59
Mae Kizzy Crawford wedi gwneud apêl i bobl ei helpu i ddod o hyd i'w gitâr sydd wedi'i golli yn ardal Merthyr Mawr. Trydarodd y gantores ei hapêl yn gynharach heddiw, gan ddweud bod y gitâr 'Martin'...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>