Search site


Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

PLEIDLAIS GWOBRAU'R SELAR AR AGOR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor nawr! Clicia yma i fwrw dy bleidlais. 

Mae tocynnau'r Gwobrau hefyd ar werth - cewch eich harwain i'r siop docynnau ar ôl bwrw eich pleidlais


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

CRYSTAU-T GWOBRAU'R SELAR

Mae nifer cyfyngedig o grysau-T Gwobrau'r Selar ar ôl, a gallwch archebu rhain arlein nawr trwy ddefnyddio'r botwm Paypal isod (mae modd talu  â chyfrif Paypal neu â cherdyn banc):

 

Crysau T Gwobrau'r Selar

*pris postio yn £2 yr eitem.

 

NEWYDDION

Pump i’r penwythnos 12/01/18

12/01/2018 09:39
Gigs: Gwilym Bowen Rhys, Iestyn Tyne, Osian Morris, Alaw Fflur Jones, Nicolas Davalan a cherddorion o Wlad y Basg Nid yn aml y cawn glywed cerddorion o Wlad y Basg yn ein gigs wythnosol yng Nghymru....

Artistiaid ifanc yn recordio gyda Recordiau Côsh

11/01/2018 22:04
Bu’r Selar yn sgwrsio â Yws Gwynedd yn ddiweddar, sy’n rhedeg Recordiau Côsh. Ac mae’n gyfnod cyffrous i'r label wrth i Yws gymryd cyfnod o egwyl o berfformio er mwyn canolbwyntio ar ryddhau...

Fideo ‘Aflonyddu’ gan OSHH

11/01/2018 22:00
Cafodd fideo newydd ei uwch lwytho gan Ochr 1 a HANSH ar ddydd Gwener 5 Ionawr, ar gyfer y trac ola’ o albwm diweddar OSHH, prosiect Osian Howells (basydd Yr Ods) o Star, Ynys Môn. Mae OSHH yn...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>